Přijímací pohovor

Obecná část:

Přijímací pohovor hodnotil především předpoklady pro magisterské studium uchazeče v oboru, absolvovanou praxi v oboru, odborné zaměření při studiu (předpokládané téma magisterské práce), studijní výsledky v bakalářském studiu, zájem o obor - téma bakalářské práce a její praktický přínos.

Odborná část:

Uchazeči zodpověděli jednu odbornou otázku z oboru.

Celkové hodnocení:

Jednotlivé části pohovoru byly hodnoceny bodově jednotlivými členy přijímací komise.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016