Mise Lékařské fakulty Ostravské univerzity

  1. Lékařská fakulta je vzdělávací institucí s výukou všeobecného lékařství a zdravotnických nelékařských oborů. Naše studenty připravujeme pro jejich budoucnost tak, aby byli skutečnými odborníky ve svých oborech a zároveň tak, aby byli do života vybaveni rovněž osobnostně a lidsky.
  2. Lékařská fakulta je vědecko-výzkumná instituce s definovanými prioritami a cíli. Podporujeme všechny vědecko-výzkumné týmy s cílem dosažení úrovně center excelence v maximálním rozsahu.
  3. Lékařská fakulta šíří akademické hodnoty a ctí tradiční etické normy a společenské principy, které jsou v čase stabilní a neměnné.

Na těchto základních principech budujeme silnou sebevědomou fakultu, která bude tvořit rovněž úspěšnou značku. Budování personálně silného (vzdělávacího a vědecko-výzkumného) zázemí Lékařské fakulty je kontinuální proces, přičemž cílem je konkurenceschopnost nejen v rámci České republiky. Pouze dobré a stabilní ekonomické zázemí umožňuje poskytovat výuku na špičkové úrovni a současně dosahovat kvalitních výstupů vědy a výzkumu.

Úspěch Lékařské fakulty Ostravské univerzity záleží na nás všech.

Pro budoucí vývoj Lékařské fakulty je důležité převedení následujících pojmů v každodenní realitu:

  • Integrita
  • Invence
  • Iniciativa
  • Internacionalizace
  • Interdisciplinarita

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2018