Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (ZSF / 2006)

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství
B5341
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Rehabilitace
B5342
Fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví
B5345
Zdravotnické vyšetřovací metody
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Veřejné zdravotnictví
B5347
Ochrana veřejného zdraví
Veřejné zdravotnictví
N5347
Ochrana veřejného zdraví
Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví
M5345
Sociální práce se zdravotnickým profilem
Sociální politika a sociální práce
P6731
Sociální práce

 

Vysvětlení kódů:

  • 10 - přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 - navržen na přijetí (pravděpodobně nedodal potvrzení o předchozím vzdělání)
  • 30 - nepřijat z kapacitních důvodů
  • 20 - nevyhověl požadavkům přijímací zkoušky
  • 90 - nedostavil se k PZ

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022