OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Fakulta PRO > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabídka všech akcí v dané kategorii

Etudy první pomoci
Svět kolem nás se neustále zdokonaluje a zrychluje. Mnohdy se dostáváme do nepřirozené situace, jsme ovlivněni zátěží a působí na nás stres. Působení těchto faktorů s sebou přináší riziko ohrožení zdraví a života. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučno zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci a také o nemocech přicházejících s věkem. Svým absolventům poskytne nejenom jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci, ale také základní přehled a orientaci v běžných zdravotnických výkonech, které mohou během našeho života potkat každého jedince. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2017//2018. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.


Žít zdravěji a aktivněji

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity organizuje již několik let cyklus přednášek Žít zdravěji a aktivněji v rámci Akademie třetího věku za účelem nabídnout lidem třetího věku příležitost ke vzdělávání v oblasti zdravotnické problematiky.