OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Martin Kolek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Martin Kolek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:kardiologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 108
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kolek, M. a Brát, R. Efektivita chirurgické ablace fibrilace síní: srdeční rytmus a transportní funkce levé síně.. In: XIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Bratislava. 2008.
Kolek, M. a Brát, R. Perikardiocentéza po srdeční operaci - naše zkušenosti.. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 2008, č. 54, s. 334-340. ISSN 0042-773X.
Kolek, M. Posouzení efektu kryoablace levé síně (maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní.. 2008.
Kolek, M. a Brát, R. Efekt chirurgické léčby fibrilace síní na dosažení a udržení sinusového rytmu u nemocných podstupujících sdružený kardiochirurgický výkon - krátkodobé výsledky.. Časopis lékařů českých. 2007, roč. 2007, č. 146, s. 383-392. ISSN 0008-7335.
Kolek, M., Žaloudíková, B., Freiberger, T. a Brát, R. Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2007, roč. 2007, č. 13, s. 213-216. ISSN 1211-264X.
Kolek, M., Brát, R. a Samlík, J. Transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie.. Časopis lékařů českých. 2007, roč. 2007, č. 146, s. 687-698. ISSN 0008-7335.
Kolek, M. a Brát, R. Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti.. Časopis lékařů českých. 2006, roč. 2006, č. 145, s. 718-724. ISSN 0008-7335.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub