FAQ

Katedra interních oborů
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
FNsPO Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika KKP

Katedra interních oborů zajišťuje výuku klinických konzervativních oborů pro potřeby Lékařské fakulty a ostatních fakult Ostravské univerzity. Konkrétně zajišťuje v rámci svých klinik výuku vnitřního lékařství, dětského lékařství, neurologie, kožního lékařství, lékařství infekčních chorob, geriatrie a psychiatrie, včetně výuky jejich dílčích a nadstavbových oborů. Cílem výuky je seznámit studenty se základní problematikou diagnostiky a léčby onemocnění jednotlivých oborů, přičemž obsah výuky je modifikován dle odborného zaměření jednotlivých kateder.

Prioritní oblasti výzkumu katedry jsou široké, neboť vyplývají z vědeckého zaměření jednotlivých klinik. Jedná se o vědeckou výzkumnou činnost týkající se nových diagnostických a léčebných postupů ve vnitřním lékařství, v dětském lékařství, v neurologii, v kožním lékařství, lékařství infekčních chorob, geriatrii a v psychiatrii a v jejich dílčích a nadstavbových oborech.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt