FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Mise Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

  1. Lékařská fakulta je vzdělávací institucí s výukou všeobecného lékařství a zdravotnických nelékařských oborů. Naše studenty připravujeme pro jejich budoucnost tak, aby byli skutečnými odborníky ve svých oborech a zároveň tak, aby byli do života vybaveni rovněž osobnostně a lidsky.
  2. Lékařská fakulta je vědecko-výzkumná instituce s definovanými prioritami a cíli. Podporujeme všechny vědecko-výzkumné týmy s cílem dosažení úrovně center excelence v maximálním rozsahu.
  3. Lékařská fakulta šíří akademické hodnoty a ctí tradiční etické normy a společenské principy, které jsou v čase stabilní a neměnné.

Na těchto základních principech budujeme silnou sebevědomou fakultu, která bude tvořit rovněž úspěšnou značku. Budování personálně silného (vzdělávacího a vědecko-výzkumného) zázemí Lékařské fakulty je kontinuální proces, přičemž cílem je konkurenceschopnost nejen v rámci České republiky. Pouze dobré a stabilní ekonomické zázemí umožňuje poskytovat výuku na špičkové úrovni a současně dosahovat kvalitních výstupů vědy a výzkumu.

Úspěch Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě záleží na nás všech.

Pro budoucí vývoj Lékařské fakulty je důležité převedení následujících pojmů v každodenní realitu:

  • Integrita
  • Invence
  • Iniciativa
  • Internacionalizace
  • Interdisciplinarita
Vlastník zprávy: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. | Aktualizováno: 18. 09. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt