OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti epidemiologie, hygieny a preventivního lékařství, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení epidemiologických studií, v oblasti infekční a neinfekční epidemiologie, vlivu infekčních nemocí, faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:informace k přijímacímu řízení
facebook
rss
social hub