OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum

Zdeněk Švagera

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie a analytická chemie
ELISA, Luminex
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Výzkumné obezitologické centrum (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 121
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 1993Mgr., UP, Přírodovědecká fakulta, obor analytická chemie

Kvalifikace

2007Atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii, IPVZ Praha
2004Postgraduální doktorské studium LF UP v Olomouci (Ph.D.)
2004RNDr. na PřF UP v Olomouci

Zaměstnání, praxe

2012 – dosudprimář Oddělení klinické biochemie ÚLD FNO
2011 – 2012přednosta Ústavu klinické biochemie FNO
2003 – 2011Ústav klinické biochemie FNO
2011 – dosudodborný asistent na katedře biomedicínských oborů LF OU
2007 – 2011odborný asistent na katedře vyšetřovacích metod a lékařské biologie FZS OU

Odborné zaměření

Klinická biochemie
Analytická chemie

Působení v zahraničí

2000 Stáž, Wolverhampton, Anglie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Máca, J., Holub, M., Burša, F., Ihnát, P., Reimer, P., Švagera, Z., Burda, M. a Ševčík, P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS. 2018, č. 126, s. 152-159. ISSN 0903-4641.
Švagera, Z. a Holéczy, P. Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.. In: 93. Fyziologické dny. Košice. 2017.
Bužga, M., Švagera, Z. a Holéczy, P. Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.. In: 93. Fyziologické dny. Košice. 2017.
Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Hauptman, K. a Švagera, Z. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Švagera, Z., Zahradová, L. a Hájek, R. Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci. Klinicka Biochemie a Metabolismus. 2017, č. 25, s. 59-63. ISSN 1210-7921.
Bužga, M., Machytka, E., Švagera, Z., Thompson, C., Ryou, M. a Zonča, P. Jejuno-ileální diverze pomocí magnetického systému GIW v léčbě obezity a diabetu: výsledky po 12 měsících. In: Obezitologie a Bariatrie 2016. Tábor. 2016.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Hauptman, K. a Zonča, P. Porovnání laparoskopické tubulizace žaludku a gastrické plikace ? 18 měsíční prospektivní studie. In: Obezitologie a Bariatrie 2016. Tábor. 2016.
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V., Zonča, P. a Pluskiewicz, W. Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study. International Journal of Surgery. 2015, roč. 23, s. 101-107. ISSN 1743-9191.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Zonča, P. Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study: Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2015, roč. 10, s. 398-405. ISSN 2299-0054.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism 2015-08-26 Vienna, AUSTRIA. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 234-234. ISSN 0960-8923.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. ISBN 978-80-904959-2-0.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. In: CECE 2014, Brno. Brno. 2014.
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P., Foltys, A. a Zonča, P. Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. 2014, roč. 9, s. 554-561. ISSN 1895-4588.
Bužga, M., Machytka, E., Klvaňa, P., Kupka, T., Zavadilová, V., Zonča, P. a Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance. OBES SURG. 2014, roč. 24, s. 909-915. ISSN 0960-8923.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl. 2014.
Komínek, P., Doškářová, Š., Švagera, Z., Lach, K., Červenka, S., Zeleník, K. a Matoušek, P. Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): chemical and mineralogic analyses. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2014, č. 252, s. 523-529. ISSN 0721-832X.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus. In: XII. Slovenské obezitologické dni. Piešťany. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí. In: Sympozium klinické biochemie FONS. Pardubice. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Ploticová, V., Šafarčík, K. a Švagera, Z. Surface plasmon resonance imaging - first experience. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Ploticová, V., Všianský, F. a Švagera, Z. CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY. CHEM LISTY. 2013, č. 107, s. 393-395. ISSN 0009-2770.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Šmajstrla, V. Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females. OBES SURG. 2013, roč. 23, s. 1315-1316. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R).. 2013.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R). CHEM LISTY. 2013, roč. 2013, s. 452-453. ISSN 0009-2770.
Kušnierová, P., Všianský, F., Plevová, P., Pleva, L. a Švagera, Z. Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB 2013. Olomouc. 2013.
Kušnierová, P., Zeman, D., Švagera, Z. a Všianský, F. Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter. In: Setkání uživatelů systémů Beckman Coulter 2013. Dolní Morava. 2013.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Všianský, F., Faruzelová, I., Zamrazilová, M. a Vaněková, J. Biochemické markery při monitorování kryoglobulinémií. In: XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2012.
Zeman, D., Kušnierová, P., Gottwaldová, J., Kloudová, A., Lochman, I., Ženková, J., Švagera, Z., Bartoš, V. a Všianský, F. Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]. Klinická Biochemie a Metabolismus. 2012, č. 20, s. 136-142.
Hrabovský, V., Mendlová, A., Zadák, Z., Blaha, V., Hyšpler, R., Tichá, A. a Švagera, Z. Cholesterol metabolism in acute upper gastrointestinal bleeding, preliminary observations. WIEN KLIN WOCHENSCHR. 2012, roč. 124, s. 815-821. ISSN 0043-5325.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Všianský, F. a Karlík, T. Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children. In: 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis (CECE 2012). Brno. 2012.
Holéczy, P., Bužga, M., Zavadilová, V., Jirák, Z., Végh, R. a Švagera, Z. INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY. In: 5th Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders, European Chapter (IFSO-EC. Barcelona. 2012.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Valkovský, I., Martínek, A., Olšanská, R., Skibová, J., Dědochová, J., Petejová, N., Pernicová, M. a Švagera, Z. Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry. Aktuality v Nefrologii. 2011, roč. 17, č. 17, s. 105-112. ISSN 1210-955X.
Holéczy, P., Bužga, M., Švagera, Z., Martínek, L. a Bolek, M. Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. Obesity Surgery. 2011, č. 21, s. 1128-1128. ISSN 0960-8923.
Holéczy, P., Bužga, M., Švagera, Z., Martínek, L. a Bolek, M. Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. In: 16th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 2011. SPRINGER, 2011. s. 1128-1128. ISSN 0960-8923.
Hušek, P., Švagera, Z., Všianský, F., Franeková, J. a Šimek, P. Proxyl-hydroxyproline dipeptide in non-hydrolyzed morning urine and its value in postmenopausal osteoporosis. In: Clin Chem Lab Med. 46/10. vyd. s. 1391-1397.
Hušek, P., Švagera, Z., Všianský, F., Pohlídal, A. a Šmajstrla, V. Dipeptid prolinu s hydroxyprolinem jako významný osteomarker snadno stanovitelný v nehydrolyzované moči. Praktický lékař. 2007, roč. 11, s. 681-685.
Doleček, R., Pleva, L., Prusenovský, P., Madeja, R., Segarová, P., Tymonová, J., Pohlídal, A., Karlík, T. a Švagera, Z. Endokrinologie traumatu. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, ISSN 1211-7080.
Franeková, J., Jabor, A., Friedecký, B., Palička, V., Pohlídal, A., Kubíček, Z., Švagera, Z. a Nováčková, L. Kardiovaskulárne riziko - menime pohl`ad na biochemické markery?. Laboratórna diagnostika. 2006, roč. 11, s. 65-66.
Nováčková, L., Šumná, E., Franeková, J., Švagera, Z. a Pohlídal, A. Praktické zkušenosti se stanovením volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Kazuistika vybraných případů.. Laboratórna Diagnostika. 2006, roč. 11, s. 95-95. ISSN 1335-2644.
Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A., Tymonová, J., Kadlčík, M., Karlík, T., Švagera, Z. a Závodná, R. Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení. Osteologický bulletin. 2006, roč. 11, s. 5-22.
Večeřa, R., Škottová, N., Váňa, P., Kazdová, L., Chmela, Z., Švagera, Z., Waltera, D., Ulrichová, J. a Šimánek, V. Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids. Physiol. Res.. 2003, s. 177-187.
Psotová, J., Kolář, M., Soušek, J., Švagera, Z., Vičar, J. a Ulrichová, J. Biological activities of Prunella vulgaris extract. Phytother Res.. 2003, č. 11, s. 1082-1087.
Švagera, Z., Škottová, N., Váňa, P., Večeřa, R., Urbánek, K., Kosina, P. a Šimánek, V. Plasma lipoproteins in transport of silibinin, an antioxidant flavonolignan from Silybum marianum. Phytother Res.. 2003, č. 5, s. 524-530.
Škottová, N., Švagera, Z., Večeřa, R., Urbánek, K., Jegorov, A. a Šimánek, V. Pharmacokinetic study of iodine-labeled silibinins in rat. Pharmacol Res.. 2001, č. 9, s. 247-253.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.


AutorNázev práceTypRok
Čechová HanaLaboratorní diagnostika porfyrií a její význam v klinické praxidiplomová 2006 
Karlík TomášHyperhomocysteinémie jako rizikový faktor aterosklerózy - srovnání metod stanovení homocysteinudiplomová 2006 
Soušková DominikaSrovnání dvou metod stanovení insulinu v lidském sérubakalářská 2018 
Jedličková AdélaZměna metabolismu u bariatrických pacientů po implementaci intragastrického balónubakalářská 2014 
Fojtíková LucieVyužití kapilární elektroforézy v klinické biochemiibakalářská 2011 
Pastva OndřejKapilární elektroforéza, hodnocení specifických proteinůbakalářská 2011 


Modernizace výuky předmětů v oblasti laboratorní diagnostiky pro studenty všeobecného lékařství a oboru zdravotní laborant
Hlavní řešitelRNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Modernizace výuky klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Hlavní řešitelRNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub