OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum > Publikace a granty

Publikace a granty

Publikace:

2018
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 2018, č. 1, s. 36-41. prolekare.cz
2017
Machytka, E., Bužga, M., Zonča, P., Lautz, D. B., Ryou, M., Simonson, D. C. a Thompson, C. C. Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 2017, č. 86, s. 904-912. doi: 10.1016/j.gie.2017.07.009. doi.org
Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. doi: 10.1007/s11695-017-2779-2. springer.com
Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. doi: 10.1371/journal.pone.0177222. ncbi.nlm.nih.gov
Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Giannakou, A., Ioannis, K., Mathus-Vligen, E., Levy, S. a Raftopoulos, I. Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study. ENDOSCOPY. 2017, roč. 49, s. 154-160. doi: 10.1055/s-0042-119296. thieme-connect.de
Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. The importance of nutritional counseling for obese patients undergoing endoscopic procedures | [Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami.] Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. doi: 10.14735/amgh2017245. docplayer.cz
2016
Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P., Zonča, P.: Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication (2016), Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 11 (4), pp. 169-176, doi: 10.1089/bari.2016.0022. liebertpub.com
Bužga, M., Kupka, T., Siroky, M., Narwan, H., Machytka, E., Holeczy, P., Svagera, Z.: Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball® for treatment of obesity (2016), Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 11 (4), pp. 229-235. doi: 10.5114/wiitm.2016.63988. doi.org
Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., (...), Levy, S., Raftopoulos, I.: Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study (2017), Endoscopy, 49 (2), pp. 154-160, doi: 10.1055/s-0042-119296. thieme-connect.de
Bužga, M., Maresova, P., Seidlerova, A., (...), Holéczy, P., Kuča, K.: The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus (2016), Therapeutics and Clinical Risk Management , 12, pp. 599-605, doi: 10.2147/TCRM.S96593. dovepress.com
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J.: Health risks of nutritional deficiencies and supplementation in patients after bariatric surgery | [Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací] (2016), Prakticky Lekar, 96 (2), pp. 82-86. prolekare.cz
Machytka, E., Chuttani, R., Bojkova, M., (...), Levy, S., Gaur, S. : Elipse, a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study (2016), Obesity Surgery, 26 (3), pp. 512-516, doi: 10.1007/s11695-015-1783-7. scopus.com
Holeczy, P., Bužga, M.: Recent bariatric-metabolic surgery | [Současná bariatricko-metabolická chirurgie] (2016), Gastroenterologie a Hepatologie, 70 (6), pp. 485-490. doi: 10.14735/amgh2016485. docplayer.cz
Machytka, E., Buzga, M., Ryou, M., Lautz, D.B., Thompson, CH., C.: 1044 Endoscopic Dual-path Enteral Bypass Using a Magnetic Incisionless Anastomosis System (IAS) (2016), Gastrointestinal Endoscopy, 83 (5), pp. AB196. doi: 10.1016/j.gie.2016.03.214. doi.org
Machytka, E., Buzga, M., Ryou, M., Lautz, D.B., Thompson, CH., C.: 1139 Endoscopic Dual-Path Enteral Anastomosis Using Self-Assembling Magnets: First-in-Human Clinical Feasibility (2016), Gastroenterology, 150 (4), pp. S232. doi: 10.1016/s0016-5085(16)30848-4. doi.org
Machytka, E., Buzga, M., Ryou, M., Lautz, D.B., Simonson, D., Thompson, CH., C.: 103 A Dual-Path Enteral Bypass Procedure Created by a Novel Incisionless Anastomosis System (IAS): 6-month Clinical Results (2016), Gastroenterology, 150 (4), pp. S26. doi: 10.1016/s0016-5085(16)30214-1. doi.org
Machytka, E., Turro, R., Huberty, V., Bužga, M., Bojková, M., Espinos, J., C., Jacques, D.: Mo1944 Aspiration Therapy in Super Obese Patients - Pilot Trial (2016), Gastroenterology, 150 (4), pp. S822-S823. doi: 10.1016/s0016-5085(16)32786-x. doi.org
2015
Mizerová, V., Bužga, M., Machytka, E., Seidlerová, A. : Changes in body composition and eating habits of obese patients after intragastric balloon insertion | [Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu] (2015), Prakticky Lekar, 95 (6), pp. 276-279. prolekare.cz
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., (...), Zonča, P., Pluskiewicz, W.: Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study (2015), International Journal of Surgery, 23, pp. 101-107, doi: 10.1016/j.ijsu.2015.09.048. doi.org
Stanikova, D., Surova, M., Buzga, M., (...), Klimes, I., Gasperikova, D.: Age of obesity onset in MC4R mutation carriers (2015), Endocrine Regulations, 49 (3), pp. 137-140, doi: 10.4149/endo_2015_03_137. elis.sk
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Zonča, P.: Laparoscopic gastric plication and its effect on sacharide and lipid metabolism: A 12-month prospective study (2015), Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 10 (3), pp. 398-405, doi: 10.5114/wiitm.2015.54103. ncbi.nlm.nih.gov
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., (...), Sievänen, H., Pluskiewicz, W.: Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study (2015), Hormone and Metabolic Research, 47 (12), pp. 873-879. doi: 10.1055/s-0035-1555758. scopus.com
Machytka, E., Chuttani, R., Bojkova, M., (...), Levy, S., Gaur, S.: Elipse, a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study (2016), Obesity Surgery. 26 (3), pp. 512-516, doi: 10.1007/s11695-015-1783-7. springer.com
2014
Zonca, P., Hoppe, C., Cambal, M., Jacobi, C.A. Gastric stimulation in treatment in type 2 diabetes mellitus (2014) Bratislava Medical Journal, 115 (1), pp. 34-37. doi: 10.4149/bll_2014_008. elis.sk
Bužga, M., Evžen, M., Pavel, K., Tomáš, K., Vladislava, Z., Pavel, Z., Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil® on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance (2014) Obesity Surgery, 24 (6), 909-915, doi: 10.1007/s11695-014-1191-4. springer.com
Bužgová, R., Bužga, M., Holeczy, P.: Health-related quality of life in morbid obesity: The impact of laparoscopic sleeve gastrectomy (2014) Central European Journal of Medicine, 9 (3), pp. 374-381, doi: 10.2478/s11536-013-0294-y. doi.org
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P., Foltys, A., Zonča, P.: Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy (2014) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 9 (4), pp. 554-561, doi: 10.5114/wiitm.2014.45437. termedia.pl
Machytka, E., Bužga, M., Kupka, T., Bojková, M.: Sa1587 Aspiration Therapy in Super Obese Patients - Pilot Trial (2014), Gastrointestinal Endoscopy, 79 (5), pp. AB264-AB265. doi: 10.1016/j.gie.2014.05.205. doi.org
2013
Švagera, Z., Buzga, M., Machytka, E., Kušnierová, P., Zavadilová, V. Changes in lipid metabolism and hormones involved in energy balance after implementation of intragastric balloon MEDSIL® (2013) Chemicke Listy, 107 (3), pp. s452-s453. scopus.com
Pluskiewicz, W., Buzga, M., Holeczy, P., Šmajstrla, V., Adamczyk, P. A comment on 'changes in bone mineral density in women following 1-year gastric bypass surgery' published by Casagrande DS, et al. (2013) Obesity Surgery, 23 (11), p. 1885. doi: 10.1007/s11695-013-1018-8. springer.com
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V. Effects of sleeve gastrectomy on metabolism of calcium and vitamin D in extremely obese females (2013) Obesity Surgery, 23 (8), pp. 1315-1316. doi: 10.1007/s11695-012-0815-9. springer.com
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc Jr., P., Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women - 6 months after operation (2013) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 8 (1), pp. 22-28. doi: 10.5114/wiitm.2011.31631. doi.org
2012
Bužga, M., Zavadilová, V., Vlčková, J., Oleksiaková, Z., Šmajstrla, V., Tomášková, H., Jirák, Z., Kavková, J. Comparison of various methods for assessment of body fat [Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku] (2012) Hygiena, 57 (3), pp. 105-109. scopus.com
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A., Végh, R., Holéczy, P. Changes in body weight and eating habits of obese patients after sleeve gastrectomy - A pilot study [Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacient? Po tubulizaci žaludku - Pilotní studie] (2012) Gastroenterologie a Hepatologie, 66 (6), pp. 444-449. scopus.com
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I., Holéczy, P. Surprisingly low bone density in obese patients undergoing bariatric surgery [Překvapivé nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon] (2012) Osteologicky Bulletin, 17 (2), pp. 43-49. scopus.com
Bužga, M., Holéczy, P., Zavadilová, V., Jirák, Z., Šmajstrla, V., Végh, R., Švagera, Z. Influence of restrictive surgical treatment on body composition in morbidly obese patients: A pilot study [Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie] (2012) Prakticky Lekar, 92 (5), pp. 260-263. scopus.com
Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Bortlík, L., Šmajstrla, V., Adamczyk, P. Bone mineral changes in spine and proximal femur in individual obese women after laparoscopic sleeve gastrectomy: A short-term study (2012) Obesity Surgery, 22 (7), pp. 1068-1076. doi: 10.1007/s11695-012-0654-8. springer.com
2011
Bužgová, R., Holéczy, P., Bužga, M. Evaluation of health-related quality of life in women 6 months after laparoscopic sleeve surgery [Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku] (2011) Endoskopie, 20 (3), pp. 121-124. casopisendoskopie.cz
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z., Chroboková, A. Comparison of DXA and BIA in obese women indicated a sleeve gastrectomy - Pilot study [Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - Pilotní studie] (2011) Prakticky Lekar, 91 (12), pp. 723-726. scopus.com

Granty:

Aktivní grantové projekty
ZdrojRegistrační čísloNázev projektuOd–do
Ukončené grantové projekty
ZdrojRegistrační čísloNázev projektuOd–do
SGS OUSGS24/LF/2016-2017Studie hodnocení bezpečnosti a účinnosti Endoskopické terapie morbidně obézních pacientů.2016-2017
SGS OUSGS06/LF/2014-2015Nutriční deficience u pacientů po restriktivním bariatrickém výkonu2014-2015
SGS OUSGS20/LF/2013Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech – II. etapa2013
SGS OUSGS6/LF/2012Epidemiologická deskriptivní studie stavu kostní denzity u adolescentů a mladých dospělých před dosažením vrcholové kostní hmoty2012
SGS OUSGS10/LF/2012Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech2012
SGS OUSGS2/LF/2011Posouzení vlivu sleeve resekce žaludku na metabolismus kostní a tukové tkáně2011
SGS OUSGS1/FZS/2010Posouzení vlivu bariatrické léčby u obézních pacientů na metabolismus tukové tkáně – pilotní prováděcí studie pro IGA MZ ČR– I. etapa2010
IGS OU11/1064Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu - II. etapa2007
IGS OU11/1058Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu2006
facebook
rss
social hub