Jejuno-ileální a jejuno-kolický bypass jako nová bariatrická metoda v léčbě obezity a diabetu / Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro klinický výzkum

Víte, že existují operace, které Vám pomohou zhubnout a zároveň odstranit cukrovku?

Jedná se o operace žaludku a střev, které vedou k výrazné ztrátě hmotnosti a až u 80 % případů k úplnému vymizení cukrovky. Mezi tyto operace patří tzv. gastrický bypass, sleeve gastrektomie apod. Jedná se o velmi účinné metody. Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty v Ostravě se podílí na výzkumu nových bariatrických metod čímž jsou právě jejuno-ileální a jejuno-kolický bypass.

Jejuno-ileální a jejuno-kolický bypass

Metoda spočívá v chirurgickém provedení entero-entero anastomosy mezi jejunem a ileem a jejunem a příčným tračníkem. V rámci projektu budou sledovány dva záměry. V prvním bude hodnocena účinnost u obézních pacientů, při zachování funkčnosti zbylé části střeva. Druhým záměrem je sledování metabolismu cukrů a hormonů GIT a dopadu této metody na výživový stav zkoumaných pacientů.

Zde jsou hlavní body, které by měl mít případný účastník studie:

  • věk 18 až 65 let
  • cukrovka II. typu pouze na lécích (bez inzulinu) - přijímáme i pacienty bez cukrovky
  • nesmí být po jakékoliv operaci v oblasti břicha (nevadí operace žlučníku)
  • nesmí užívat léky na snížení krevní srážlivosti a léky na hubnutí
  • nekuřák
  • bydliště do 160 km od Ostravy

Jak se mohu zúčastnit klinického výzkumu?

Kontaktuje Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde Vám rádi zodpovíme případné další otázky nebo nabídneme jiné možnosti léčby obezity. Případně se obraťte na lékaře studie MUDr. Pavola Holeczyho, CSc.:

vedoucí Výzkumného obezitologického centra
doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
telefon: 774 761 581, email:

hlavní výzkumník klinické studie
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
telefon: 595 633 326, email:

koordinátorka klinické studie
Mgr. Jitka Macháčková - hlavní kontaktní osoba
telefon: 731 420 288, 553 46 1778, email:

Účel klinické výzkumné studie

Hlavním účelem této studie je posoudit bezpečnost a účinnost vytvoření anastomózy (propojení). Vytvoření anastomosy na tenkém a tlustém střevu má pomoci chorobně obézním pacientům snížit tělesnou váhu. Tato studie byla připravena ve spolupráci se společností GI Windows Inc. s centrálou ve West Bridgewater, Massachusetts v USA. Jejím klinickým garantem je ass. prof. Christopher Thompson, MD, Ph.D., který je docentem gastroenterologie lékařské fakulty Harvardovy univerzity, Boston, USA. Tato studie bude trvat přibližně 36 měsíců.

Postup bypassu (přemostění) tenkého střeva

tenké střevoTenké střevo (viz obrázek 1) se skládá ze tří částí, zvaných dvanácterník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Společně s tlustým střevem a žaludkem tvoří zažívací trakt. Tenké střevo má délku asi 6 metrů a průměr asi 2,5 centimetru. Jeho úloha spočívá ve vstřebání většiny živin ze všeho, co sníme a vypijeme. Klinické studie prokázaly, že omezením množství potravy vstřebané tenkým střevem mohou obézní pacienti snížit svoji hmotnost. Proto byla vyvinuta celá řada postupů pro snížení tělesné váhy s přemostěním části žaludku a/nebo tenkého střeva k omezení vstřebávání, což je proces, při němž nedochází ke vstřebávání potravy a živin v částech tenkého střeva, vedoucí ke snížení tělesné váhy. Obvyklé postupy pro snížení tělesné váhy jsou invazivní chirurgické zákroky na žaludku a provádí se operační cestou, tedy řezy do žaludeční stěny.

Operační zákrok, hodnocený v této výzkumné klinické studii, bude použit k provedení bypassu tenkého střeva, kdy bude část lačníku přemostěna připojením části lačníku k příčnému tračníku. Postup bude proveden chirurgicky, laparoskopickou technikou s minimální zátěží organismu.

Popis operačního výkonu

Pomocí laparoskopických nástrojů se provede uvnitř břišní dutiny spojení tenkého střeva – lačníku (jejuna) a příčného tračníku. Během operace se vytvoří "anastomóza" neboli spojka mezi těmito úseky tenkého a tlustého střeva a vytvoří se tak modifikovaný bypass (přemostění) lačníku a příčného tračníku.

Při tomto typu bypassu lačníku a příčného tračníku zůstane celý lačník funkční pro trávení potravy. Avšak na nové cestě potrava neprochází větší částí lačníku a vstupuje přímo do příčného tračníku, zatímco původní „přirozenou“ cestou prochází potrava celou délkou tenkého střeva. Vzhledem k tomu, že je původní cesta zachována, má se za to, že se tím sníží riziko podvýživy, průjmu a dalších komplikací, které byly spojeny s klasickým bypassem lačníku a kyčelníku a s dalšími chirurgickými zákroky pro snížení tělesné váhy.

Plán výzkumné klinické studie

plán - tabulka