OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Veronika Matušková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Veronika Matušková
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 536
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2004 – 2010Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Všeobecné lékařství – studium ukončeno s vyznamenáním dne 21. 10. 2010
2004 – 2005Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Psychologie – uzavřen první ročník magisterského oboru,prezenční studium ukončeno vzhledem k zaměření na SVOČ a pedagogickou činnost na LF UP
1996 – 2004Gymnázium Komenského Havířov, osmileté studium, maturita s vyznamenáním
1993 – 1996Základní škola Mládežnická s rozšířenou výukou jazyků
1991 – 1993Základní škola Kapitána Jasioka Havířov–Prostřední Suchá

Kvalifikace

Zařazení do oboru a příprava k atestaci z dětské pneumologie
Atestace v oboru dětské lékařství 24. 11. 2015
Základní kmen pediatrický – Certifikát o absolvování základního kmene vystaven dne 18. 3. 2014
Zařazení do oboru dětské lékařství 17.1.2011

Další vzdělávání, kurzy

5. – 8. 3. 2013ATLS certifikovaný kurz (Advanced Trauma Life Support), Hradec Králové
1. – 2. 3. 2012Advanced pump school, Budapest – kurz z oboru diabetologie
1 – 5/2009Turun Yliopisto – University of Turku, Finsko – program ERASMUS – letní semestr 5. ročníku LF
8/2007Vilniaus Universiteto Satnariškijų Klinikos, Litva – stáž IFMSA – oddělení gastroenterologie a hepatologie

Zaměstnání, praxe

1. 9. 2014 – dosudodborný asistent se zaměřením na pediatrii Ostravská Univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
1. 11. 2010 – dosudlékařka Kliniky dětského lékařství FNO – od 1.1.2015 dosud staniční lékař oddělení kojenců a batolat
3. – 17. 9. 2009zdravotník školní zájezd do Polska s 85 žáky sedmých tříd polských škol
2004 – 2006Státní zámek Lysice – sezónní průvodce v jazyce českém a anglickém
2002 – 2004Státní hrad Karlštějn – sezónní průvodce v jazyce českém a anglickém
8/2001Magistrát Města Havířova – administrativní činnost

Odborné zaměření

Dětské lékařství
Dětská pneumologie

Akademické funkce a členství v orgánech

1. 9. 2014 – dosudodborný asistent se zaměřením na pediatrii Ostravská Univerzita v Ostravě, LF

Ocenění

2007XXVI. Dny mladých internistů, cena přednosty III. interní kliniky za přednesené sdělení

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká pediatrická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně
Česká společnost dětské pneumologie České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Působení v zahraničí

18. – 24. 2018Pulmonology, AAF–OMI kurz, Salzburg, Rakousko
30. 10. – 5. 11. 2016Pediatric pulmonology, AAF–OMI kurz, Salzburg, Rakousko
1 – 5/2009Program ERASMUS, Turun Yliopisto – University of Turku, Finsko
8/2007Stáž IFMSA, Vilniaus Universiteto Satnariškijų Klinikos, Litva

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost


Všechny publikace

Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub