Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav rehabilitace

Jarmila Kristiníková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 109, budova ZO
funkce:garant oboru fyzioterapie
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
Projektové oddělení
telefon, mobil: 553 46 1618
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005 – 2006
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, studijní obor Učitelství pro střední zdravotnické školy, státní rigorózní zkouška - doktor filosofie PhDr.
1999 – 2002
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, studijní obor Antropologie, státní doktorská zkouška - akademický titul doktor - Ph.D.
1988 – 1993
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, studijní obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, státní zkouška - magistr
1979 – 1981
Střední zdravotnická škola v Ostravě, nádstavbový studijní obor Rehabilitační pracovník, maturitní zkouška
1975 – 1979
Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, maturitní zkouška
 

Kvalifikace

2006
PhDr.
2002
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2015
kurz Spirální stabilizace páteře - 1 A, B Základní cviky a hlavní principy metody pod vedením Markéty Hurníkové
2014
kurz Akrální koaktivační terapie I., II. pod vedením PhDr. Ingrid Palaščákové, Ph.D.
2013
kurz "Trénink používání myoelektrických protéz" pod vedením Vladana Prince
2012
kurz Personální trénink v těhotenství a po porodu
2012
kurz Medical Taping Concept pod vedením Lucie Krestové, PT, CMTI
2012
kurz Protetická fyzioterapie pod vedením Iris Heyen, PT
2011
kurz Dornovy metody pod vedením MgA. Zuzany Prouzové-Lehrman
2011
kurz Bazální stimulace pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové
2011
prodloužení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut s označením odbornosti "registrovaný" na dobu 10 let
2010
Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborný fyzioterapeut
2010
kurz Pohybové dynamické ortézy z LYCRY pod vedením Kathryn Fysher MSc, MSCP
2010
kurz Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii pod vedením PhDr. Petry Dobešové
2010
kurz "The Principle, theory and prescription of Dynamic Movement Orthotics" pod vedením Martin Matthews M.Phil, MBAPO
2008
kurz Lymfodrenáž pro fyzioterapeuta a maséra pod vedením Mgr. Hany Pajorové
2007
Kurz Bobath koncept - Vyšetřování a terapie dospělých pacientů s poruchami centrálního nervového systému pod vedením Bc. Hany Kafkové
2005
seminář Neuropsychologcké aspekty v rehabilitaci pacientů s afázií a dysarthrií pod vedením Mgr. Et Mgr Vilmy Mikešové
2005
Získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut s označením odbornosti "registrovaný" na dobu 6 let
2004
kurz One Step Ahead, An Integrated Approach to Lower Limb Prosthetics and Amputee rehabilitation pod vedením Robert Gailey, PhD, PT, USA
2004
kurz "Sball- therapy" koordinace hrudníku pod vedením Susanne Oetterli
2003
kurz "Sball- therapy" koordinace pánve s vlivem na kyčelní kloub pod vedením Susanne Oetterli
2003
kurz Feldenkreisova metoda v praxi se zaměřením na prevenci vzniku osteoporózy pod vedením Kamily Lutz
2002
kurz Reflexní lokomoce podle Vojty část A, B, C pod vedením Hany Novákové
2001
informativní kurz "Spirální dynamiky" pod vedením Lenky Kazmarové
2000
informativní kurz "Bobath koncept u dospělých pacientů" pod vedením PhDr. Aleny Herbenové
1998
kurz Mobilizace periferie a páteře pomocí soft-míčků pod vedením Zdeňky Jebavé
1998
seminář Manuální medicína v kontextu vývojové kineziologie pod vedením prof. Pavla Koláře
1997
kurz Diagnostika a terapie posturální instability pod vedením Dr. Med. Eugena Raševa
1997
kurz Míčkové facilitace pod vedením Zdeňky Jebavé
1997
kurz "Work Place Assessment" pod vedením Andrew Wilson
1996
kurz Měkkých a mobilizačních technik a PIR pod vedení prof. MUDr. Karla Lewita
1996
kurz Pohyb a stabilita pod vedením Heleny Lewitové Hermachové
1995
kurz Škola Zad pod vedením Dr. Med. Eugena Raševa
1994
kurz Myoskeletální medicíny pod vedením Marie Michkové
1991
kurz Forma - Funkce - Facilitace pod vedením Heleny Lewitové Hermachové
 

Zaměstnání, praxe

2018
fyzioterapie POHODA s.r.o., Město Albrechtice, v pracovním zařazení fyzioterapeut - plný pracovní úvazek
2017
rehabilitace Košárková, s.r.o., Město Albrechtice, v pracovní zařazení fyzioterapeut - částečný pracovní úvazek
2012 – 2014
FYZIOFIT, s.r.o., pracovním zařazení "fyzioterapeut" - částečný pracovní úvazek
2011 – 2012
ÚSP Náš svět, Pržno, v pracovním zařazení "fyzioterapeut/ergoterapeut" - částečný pracovní úvazek
2000 – 2009
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika léčebné rehabilitace, v pracovním zařazení "fyzioterapeut" - částečný pracovní úvazek
1995 – dosud
Univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace, v pracovním zařazení "Odborná asistentka pro výuku ve studijních oborech Fyzioterapie a Ergoterapie"
1985 – 1995
Střední zdravotnická škola Ostrava-Vítkovice, v pracovním zařazení "učitelka odborných předmětů pro studijní obory Fyzioterapie a Ergoterapie"
1981 – 1985
Vítkovická nemocnice Ostrava, v pracovním zařazení "fyzioterapeut"
 

Odborné zaměření

Fyzioterapie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017
UNIFY ČR - člen odborné rady
2005 – 2012
Česká kinantropologická společnost - člen
2004 – 2013
ISPO ČR - člen, tajemník
1999 – 2005
UNIFY ČR - člen
1998 – 2008
Česká antropologická společnost - člen
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017
UNIFY ČR - člen odborné rady
 

Působení v zahraničí

2005
Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem, Portugalsko
2005
University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics, Velká Británie
2004
odborná stáž - Empower SMART (protetická fyzioterapie), Nemocnice Hasselholm Kristianstad, Švédsko
2004
odborná stáž - One Step Ahead (Robert S. Gailey, Ph.D., P.T.), USA
 

Jazykové znalosti

Angličtina
plynule
Němčina
pasivní znalost
 


Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2017, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů
M. Holinka, J. Gallo, I. Tozzi, M. Zvonař, Michal FILIP, Jarmila Kristiníková, R. Pavličný ... další autoři
Rok: 2017, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Rehabilitace v psychiatrii
Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Robotická rehabilitace
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie
Jarmila Kristiníková, Leopold Pleva, Miroslav Janura, Kateřina Polášková
Rok: 2016, rehabilitace a Fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
článek v odborném periodiku

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Rok: 2014, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2013
ostatní

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rehabilitační propedeutika 1
Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vyšetřovací metody v ortotice a protetice
Jarmila Kristiníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bandážování amputačního pahýlu z pohledu fyzioterapeuta
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cvičení v porodní asistenci
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu
Jarmila Kristiníková, Iva Kývalová, Michal FILIP
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rehabilitační ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny
Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech
Jarmila Kristiníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rehabilitace v geriatrii
Jarmila Kristiníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text)
Jarmila Kristiníková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2009, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava
Jarmila Kristiníková, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Petr Krawczyk
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2008, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane
Jarmila Kristiníková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2007, Journal of health sciences management and public health
článek v odborném periodiku

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Rehabilitace v ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku
Jarmila Kristiníková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Alternativní sezení na velkém míči - závěry pilotního šetření
Jarmila Kristiníková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem
Jarmila Kristiníková
Rok: 2005
působení v zahraničí

University Of Strahclyde, National Centre for Training in Prosthetics and Orthotics
Jarmila Kristiníková
Rok: 2005
působení v zahraničí

Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.
Jarmila Kristiníková
Rok: 2004
působení v zahraničí

Alternativní sed na body-ballu.
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Rok: 2004, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Fyzioterapie u léze nervus facialis
Jarmila Kristiníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nemocnice Hasselholm - Kristianstad
Jarmila Kristiníková
Rok: 2004
působení v zahraničí

Signification movement activities in old age in Czech Republic
Jarmila Kristiníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.
Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2004, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Alternative session on the ball-results of three-years monitoring
Jarmila Kristiníková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Signification movement activities in old - age
Jarmila Kristiníková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková, Petr Kutáč
Rok: 2003
stať ve sborníku

Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Rok: 2002, PdF OU Ostrava
článek v odborném periodiku

Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP
Jarmila Kristiníková, Miluška Novobilská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fyzioterapeutická péče na oddělení dětské JIP.
Jarmila Kristiníková, Darja Jarošová, Miluška Novobilská
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ
Petra Dobešová, Petr Kutáč, Jarmila Kristiníková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Fyzioterapie u centrální mozkové příhody v posthospitalizačním stadiu
Jarmila Kristiníková
Rok: 2001, Sestra 7-8/2001
článek v odborném periodiku

Vliv životního stylu na vadné držení těla školních dětí z hlediska antropologického
Jarmila Kristiníková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Petra Dobešová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla
Jarmila Kristiníková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Rok: 2001, in Bulletin Slovenské antropologie
článek v odborném periodiku

Význam svalů dna pánevního
Jarmila Kristiníková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Význam svalů pánevního dna
Jarmila Kristiníková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Life styl of school children
Jarmila Kristiníková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče
Jarmila Kristiníková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vliv pohybové aktivity u gerontů na jejich celkovou mobilitu a soběstačnost.
Jarmila Kristiníková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vliv životního stylu na posturální vady dětí ve věku 7-15 let z ergonomických a antropologických aspektů
Jarmila Kristiníková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Polohování hemiplegických pacientů - primární předpoklad kvalitní rehabilitace
Jarmila Kristiníková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
IEBPEvidence Based Practice in riabilitazion
ITEC4Tecniche in Kinesiterapia 4
KONHOKonzultační hodiny
SEBPEvidence Based Practice in riabilitazion
STEC4Tecniche in Kinesiterapia 4
ALTH2Alternativní terapie2
ALTH3Alternativní terapie3
ALTH4Alternativní terapie4
CVITPCvičební techniky v porodní asistenci
CVTPKCvičební techniky v porodní asistenci
EBPROEvidence Based Practice pro rehab. obory
EKIN3Kinesiotherapy 3
ETKI1Techniques in Kinesiotherapy 1
ETKI3Techniques in Kinesiotherapy 3
FTBA2Fyzikální terapie a balneologie předn.
GROKRehabilitace v geriatrii
GROPRehabilitace v geriatrii
IEBPREvidence Based Practice nella riabilitaz
ITKI4Tecniche in Kinesiterapia 4
KERGOErgoterapie
KINE2Kineziologie 2
KINT3Kinezioterapie 3
KINT4Kinezioterapie 4
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
NZREZZdravotnická rehabilitace
PROFYProtetická fyzioterapie
REHIKRehabilitace v intenzivní péči
REHPARehabilitace v porodní asistenci
REPP1Rehabilitační propedeutika 1
REPP2Rehabilitační propedeutika 2
RHOKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
ROPVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
SERGOErgoterapie
SZZK1Léčebná rehabilitace - prakt.zk
TKIN2Techniky v kinezioterapii 2
TKIN3Techniky v kinezioterapii 3
TKIN4Techniky v kinezioterapii 4
UBKOÚvod k Bobath konceptu
0IATJAlternativní techniky - jóga
0IAT1Alternativní terapie1
0IAT2Alternativní terapie2
0IAT3Alternativní terapie3
0IAT4Alternativní terapie4
0IEBPEvidence Based Practice pro rehab. obory
0IET1Ergoterapie a kinezioterapie 1
0IFK1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
0IKT3Kinezioterapie 3
0IKT4Kinezioterapie 4
0IREHRehabilitace v intenzivní péči
0IRP1Rehabilitační propedeutika 1
0IRP2Rehabilitační propedeutika 2
0ISDPSeminář k diplomové práci
0ISOPSouvislá praxe
0ITKFTerapeutické koncepty ve fyzioterapii
0ITK3Techniky v kinezioterapii 3
0ITK4Techniky v kinezioterapii 4
0IUBKÚvod k Bobath konceptu
0IZK3Kineziologie a kinezioterapie
0IZK5Fyzioterapie v klin.oborech-praxe
1REP1Rehabilitační propedeutika 1
2PRFYProtetická fyzioterapie
2REP2Rehabilitační propedeutika 2
2UBKOÚvod k Bobath konceptu
3ALT2Alternativní terapie2
4EBPREvidence Based Practice pro rehab. obory
4TKI2Techniky v kinezioterapii 2
8KEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8KREZRehabilitace ve zdravotnictví
8PEVIEvidence-Based Practice v RHC a LTC
8PREZRehabilitace ve zdravotnictví
O3ROPRehabilitace v ošetřovatelské péči
V3RKSRehabilitace v ošetřovatelské péči


AutorNázev práceTypRok
Šnellyová VeronikaFyzioterapeutická intervence se zaměřením na stereotyp chůze u spastických pacientů s roztroušenou sklerózouzávěrečná 2020 
Kudělková BarboraAnalýza a terapie chůze u osob s chorobou Charcot-Marie-Toothdiplomová 2021 
Paulusová TerezaVliv neuromuskulární aktivace abduktorů kyčelního kloubu na postavení nohydiplomová 2021 
Barnet PetrObjektivizace změn tělesného prokrvení při zvýšené fyzické aktivitě v průběhu pracovní činnostidiplomová 2020 
Boček TomášEfekt respirační fyzioterapie na weaning u pacientů na umělé plicní ventilacidiplomová 2020 
Kutláková MarcelaPotřeby pečujících o osoby po cévní mozkové příhodě v průběhu časudiplomová 2020 
Novotná AnetaTermografické hodnocení účinků vybraných prostředků fyzikální terapie a postizometrické relaxace v terapii trigger pointůdiplomová 2020 
Kubáč JakubVliv vakuoterapie formou baňkování při použití v terapii trigger pointudiplomová 2019 
Fichnová TerezaSpoluúčast rodiče dítěte s dětskou mozkovou obrnou v rámci multidisciplinárního týmudiplomová 2018 
Friedlová ŠárkaVliv interaktivní balanční terapie pomocí přístroje Nintendio Wii na chůzi a stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšnídiplomová 2018 
Kašparová ZuzanaVliv senzomotorického tréninku na posturální stabilitu u basketbalistůdiplomová 2018 
Kotková MarkétaKvalita života v kontextu Dohody o reedukačním tréninku při spastické parézediplomová 2018 
Kubinová MartinaOdlehčovací služby v kontextu péče o osoby s kombinovaným postižením se zaměřením na odlehčovací službu Respitdiplomová 2018 
Lokajová EvaVliv fyzické aktivity na posturální stabilitu dětí mladšího školního věkudiplomová 2018 
Vaculík LukášKvalita života u pracujících se zdravotním znevýhodněním v call centru firmy Teamprevent-Santé, s.r.o.diplomová 2018 
Vacurová TerezaVliv terapie na přístroji Imoove mini na chůzi a posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšnídiplomová 2018 
Kretková ZuzanaKritická místa následné péče o klienty po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Kubienová KateřinaKoordinace rehabilitace v domácí péči u osob s postižením centrální nervové soustavydiplomová 2017 
Lampart JanVliv intenzity kinezioterapie na úpravu motorických funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Piňosová AlenaKoordinace rehabilitace u hospitalizovaných klientů po cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Struhalová AdélaSpoluúčast nadací při financování kompenzačních pomůcek pro děti s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2017 
Domašíková DominikaAnalýza vlastností a vybavení zdravotních kočárků pro hendikepované děti - pilotní studiediplomová 2015 
Petrová MarkétaHodnocení postury a posturální stability u pacientů po amputaci horní končetiny diplomová 2015 
Zelová EvaVyužití dlahování u syndromu karpálního tuneludiplomová 2015 
Smejkalová ZuzanaTělesné obtíže v těhotenství a možnosti jejich ovlivnění pohybovou aktivitoudiplomová 2011 
Lindovská ZuzanaMožnosti ergoterapie u totální endoprotézy ramenního kloububakalářská  
Slováková JanaMožnosti ergoterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšníbakalářská  
Jozek MartinVyužití manuálních měkkých technik jako součásti léčby úzkostných poruchbakalářská 2021 
Kabešová MichaelaZrcadlová terapie u amputace dolní končetinybakalářská 2021 
Kalvarová VeronikaVliv fyzioterapie na chůzi u pacientů s Parkinsonovou nemocíbakalářská 2021 
Kolek DanielVyužití kineziotapingu u spastické dětské mozkové obrnybakalářská 2021 
Tacinová JaninaVliv metody Spirální stabilizace páteře na funkční poruchy v lumbosakrální oblastibakalářská 2021 
Flašková KarolínaDiagnostika a terapie cervikogenní závratě ve fyzioterapiibakalářská 2020 
Hrabalová EvaFyzioterapie u anastomózy nervus facialis a nervus hypoglossusbakalářská 2020 
Paulusová TerezaOvlivnění stability kolenního kloubu s využitím metody Neuracbakalářská 2019 
Svobodová LenkaPrevence bolesti zad v těhotenství v předporodních centrech z pohledu fyzioterapiebakalářská 2019 
Třinecká VeronikaPrevence vzniku svalových kontraktur u pacienta po částečné amputaci rukybakalářská 2019 
Vitová KateřinaFyzioterapie po gynekologických operacích vedených abdominální cestoubakalářská 2019 
Bártová TerezaVliv spirální stabilizace páteře dle MUDr. Smíška na držení těla u pacienta s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2018 
Chalupová ZuzanaVýskyt získaných deformit nohy u tanečníků latinsko-amerických tancůbakalářská 2018 
Minksová MartinaSluchová vada terapeuta v prostředí léčebné rehabilitacebakalářská 2018 
Paclová EliškaRobotická rehabilitace a její využití v léčebné rehabilitacibakalářská 2018 
Balharová KateřinaFyzioterapie u dítěte s hydrocefalem a rozštěpem páteřebakalářská 2017 
Bílá MagdalénaSkupinová terapie u pacientů s respiračním onemocněnímbakalářská 2017 
Janoš JanChůze po amputaci dolních končetin s různými typy náhrad kolenních kloububakalářská 2017 
Jedlička MichalVyužití trakce ve fyzioterapiibakalářská 2017 
Gašperiková AndreaFyzioterapie u popáleninového traumatubakalářská 2016 
Tomigova NikolaVyužití terapie Gua Sha v léčebné rehabilitacibakalářská 2016 
Vacurová TerezaFyzioterapie u tenzních bolestí hlavy způsobených funkční poruchou krční páteře a depresemibakalářská 2016 
Burianová KateřinaVliv pohybové aktivity v těhotenství na průběh porodubakalářská 2015 
Hladká GabrielaNávrh kompenzačních cvičení pro jezdce na konibakalářská 2015 
Jordak LukášKomplexní fyzioterapie u vysoké amputace horní končetinybakalářská 2015 
Kiedroň MartinFyzioterapie a fitnessbakalářská 2015 
Málková AnnaZrcadlová terapie u amputace horní končetinybakalářská 2015 
Moravcová TerezaFyzioterapie poporodní parézy plexus brachialis v dospělém věku.bakalářská 2015 
Schreier PetrVyužití vzporových cvičení u pacientů s hernií disku v bederní oblasti a radikulopatiíbakalářská 2015 
Carbajo AnnaVliv ortopedických vložek na klenbu nohy u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Hamalová JarmilaFyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsubakalářská 2014 
Janošková IvetaFyzioterapie po plastice vazů v hlezenním kloububakalářská 2014 
Mikeska TomášVyužití edukačního materiálu u morbus Bechterevbakalářská 2014 
Nečas TomášFyzioterapie u metatarzalgiebakalářská 2014 
Štrosová ZuzanaKinezioterapie po reamputaci v oblasti dolní končetinybakalářská 2014 
Zuchnická TerezieErgoterapie u spinální muskulární atrofiebakalářská 2014 
Domašíková DominikaMožnosti fyzioterapie u dítěte s dětskou mozkovou obrnou, tracheostomií a perkutánní endoskopickou gastrostomiíbakalářská 2013 
Fichnová TerezaErgoterapie u dítěte s myoelektrickou protézou na horní končetiněbakalářská 2013 
Petrová MarkétaDornova metoda z pohledu fyzioterapiebakalářská 2013 
Franková TerezaÚprava pohybových stereotypů v domácím prostředí u osoby s Bechtěrevovou choroboubakalářská 2012 
Kobzinková PetraVliv manuální lymfodrenáže po operaci totální endoprotézy kolenního kloububakalářská 2012 
Komínková LenkaKvalita života u seniorů po amputaci dolní končetinybakalářská 2012 
Fojtů VeronikaMožnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanechbakalářská 2011 
Machů VojtěchKomplexní péče o pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2011 
Rylová AdélaErgoterapie u revmatoidní artritidy se zaměřením na problematiku horní končetinybakalářská 2011 
Schubertová RenátaVyužití volnočasových aktivit pro rozvoj motorických dovedností u dětské mozkové obrnybakalářská 2011 
Šamanová IvaVyužití orofaciální stimulace v dětském domově ve Vilšanechbakalářská 2011 
Bernatíková KateřinaHodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou sklerózoubakalářská 2010 
Mahdalová ZuzanaSpolupráce fyzioterapeuta a osobního asistenta při komplexní péči o dítě s DMO ve školním zařízeníbakalářská 2010 
Mičková VendulaMožnosti ergoterapie u poruch příjmu potravybakalářská 2010 
Dolečková RenataKomplexní péče u kvadruspastické formy dětské mozkové obrny v dospělostibakalářská 2009 
Lörinc Lucie TerezaPohybové aktivity po fyziologickém porodu bez epiziotomie a porodních poraněníbakalářská 2009 
Šolcová JarmilaRevmatoidní artritida v dospělém věkubakalářská 2009 
Šváb JiříMožnosti fyzioterapie parézy brachiálního plexu plaváním u dětí staršího školního věkubakalářská 2009 
Caudrová AnnaDětská mozková obrna hypotonická forma - kazuistická studiebakalářská 2008 
Obrátilová ŽanetaDětská mozková obrna a řešení architektonických bariérbakalářská 2008 
Svitáková PetraKvadruparetická forma DMO - kazuistická studie se zaměřením na školní režimbakalářská 2008 
Treybalová RenátaPlavání jako jedna z pohybových možností u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve starším školním věkubakalářská 2008 
Dvořáková JitkaBěžné denní činnosti - možnosti testování u seniorů.bakalářská 2007 
Hrouzová LenkaSledování svalové aktivity při chůzi s protézou u transfemorální amputacebakalářská 2007 
Jiříková LenkaKinezioterapie u pacientů po transtibiální amputacibakalářská 2006 
Škutová HanaMožnosti kinezioterapie u Morbus Charcot Marie Toothbakalářská 2006 
Tomíčková MartaLéčba funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšovébakalářská 2006 
Vondráková EvaKinezioterapie u transfemorální amputacebakalářská 2006 
Hudečková DarinaTerapie u parézy nervus facialis při parodectomii.bakalářská 2005 
Tomčík DavidMyofunkční terapie při frakturách mandibulybakalářská 2005 


Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro nelékařské zdravotní obory
Hlavní řešitelPhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub