Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

Jirka Mačák


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky (Lékařská fakulta)
Pracovní skupina pro výzkum v oblasti prevence, časné diagnostiky a cílené terapie solidních nádorů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1957 – 1963
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 

Kvalifikace

1997
jmenování profesorem pro obor patologie
1995
habilitace s habilitační přednáškou na téma "Karcinomy štítné žlázy"
1981
obhajoba kandidátské disertační práce, Lékařská fakulta UP Olomouc
1971
druhá atestace z patologie
1967
první atestace z patologie
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2009 – 2010
profesor patologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
2004 – 2008
přednosta Ústavu patologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
1997 – 2003
profesor patologie Lékařské fakulty UP v Olomouci
1995 – 1997
docent patologie Lékařské fakulty UP v Olomouci
1990 – 1995
odborný asistent Lékařské fakulty UP v Olomouci
1983 – 1995
ordinář pro imunopatologii ve Fakultní nemocnici Olomouc
1963 – 1983
sekundární lékař Ústavu patologie Fakultní nemocnice v Olomouci
 

Odborné zaměření

Patologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2003
člen habilitační komise Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
2001 – 2002
člen pracovní skupiny Akreditační komise
2001
člen habilitační komise Lékařské fakulty UK v Plzni
2000
člen komise oborové rady pro patologickou anatomii
1999 – dosud
člen komise pro habilitační řízení Lékařské fakulty v Martině
1999 – 2001
člen Vědecké rady Sociálně zdravotní fakulty Ostravské univerzity
1999
člen habilitační komise Jesseniovy lekarské fakulty Univerzity Komenského v Martině
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

1997 – dosud
člen Cytologické společnosti
1993 – 1997
člen výboru "International Academy of Pathology"
1987 – dosud
člen Společnosti Československých imunologů
1964 – dosud
člen Společnosti Československých patologů
 

Působení v zahraničí

2004
výroční zasedání německé divize International Academy of  Pathology v Bonu
2003
výroční zasedání německé divize International Academy of  Pathology v Bonu
1992 – 2001
každoroční účast na výročním zasedání německé divize International Academy of Pathology v Bonu
1985
Imunohistologické metody v patologii "Bergmansheil", Ústav Patologie, Bochum, Německo
1985
14-ti denní stáž u prof Y. le Galla, Ústav patologie Strasbourgh, Francie
1985
biopsie kostní dřeně, 3 týdenní stáž u prof. R.Burkhardta, Mnichov, Německo
1983 – 1984
kurzy patologie lymfatických uzlin celkem 6 týdnů u prof. K. Lennerta v Kielu, Německo
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
dobrá znalost
Němčina
dobrá znalost
 


Quantitative Morphology of Cerebral Thrombi Related to Intravital Contraction and Clinical Features of Ischemic Stroke
Rafael R. Khismatullin, MD Chandrasekaren Nagaswami, MD Asia Z. Shakirova, Adéla Vrkotová, Václav Procházka, Jaromír Gumulec, Jirka Mačák, Rustem I. Litvinov, John W. Weisel ... další autoři
Rok: 2020, STROKE
článek v odborném periodiku

Are goblet cell carcinoids a group of heterogeneous tumors?
Jirka Mačák, K. Nemejcová, Jana Dvořáčková
Rok: 2017, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Hypoglykémie u solitárního fibrózního tumoru jater
Jirka Mačák, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, F. Jalůvka
Rok: 2016, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku

Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?
Jirka Mačák, K. Němejcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu?
Jirka Mačák, K. Němejcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An isolated metastasis to the heart from a malignant phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation
Jirka Mačák, P. Hurník, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková
Rok: 2014, Cesk.patol.
článek v odborném periodiku

Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: case report and review of literature
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková, P. Vlček
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Nanopatologie - nový vědecký obor
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jirka Mačák
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku

Primární maligní meningeální melanom kazuistika
Radoslava Tomanová, Patricie Delongová, J. Zuchnická, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Jirka Mačák ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Patologie, 2. doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková, Jana Dvořáčková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Rok: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, P Buzrla, Radoslava Tomanová, Jiří Dokulil
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia With Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors
Jirka Mačák, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, P. Kuglík
Rok: 2011, Cesk Patol
článek v odborném periodiku

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek, Jiří Dokulil ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
H. Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Rok: 2011, Onkologie
článek v odborném periodiku

Ameloblastom maxilárního sinu s propagací do etmoidálních sklípků a do nosní dutiny.
Jirka Mačák
Rok: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Lymfomy tenkého střeva.
Jirka Mačák, I. Falkova, J. Šmardova
Rok: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Angiosarcoma of the parotid gland.
Jirka Mačák, A. Skálová
Rok: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negativa cases detected.
L. Stefancikova, M. Moulis, P. Fabian, I. Falkova, I. Vasova, L. Kren, Jirka Mačák ... další autoři
Rok: 2009, Journal of Clinical Pathology
článek v odborném periodiku

Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi.
M. Džingozovová, J. Skříčková, Jirka Mačák, K. Múčková, Z. Adam
Rok: 2009, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Metastáza dobře diferencovaného karcinomu v krční lymfatické uzlině s výraznou myofibroblastickou proliferací a diskontinuální bazální membránou.
Jirka Mačák
Rok: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Detailed mapping of chromosome 17p deletions reveals HIC1 as a novel tumor suppressor gene candidate telomeric to TP53 in diffuse large B-cell lymphoma.
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: 2008, ONCOGENE
článek v odborném periodiku

Maligní fibrózní histiocytom parotis
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: 2007, Čs. Patol.
článek v odborném periodiku

Ne-Hodgkinské lymfomy (od Rappaporta po WHO 2001 a dnešek)
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: 2007, Čs. Patol.
článek v odborném periodiku

Melanom napodobující maligní nádor měkkých tkání
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: 2005, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Rok: 2004, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha

Patologie
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Rok: 2004, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha

Gastrointestinální stromální nádory
Jirka Mačák, Marie Rydlová
Rok: 2003, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou
Jirka Mačák, Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Rok: 2001, Če.-slov.Patologie
článek v odborném periodiku

Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: Two cyclin D1-negative cases detected
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: , J. Clin. Pathol.
článek v odborném periodiku

Heterogeneity of mantle cell lymphoma
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: , Virchows Arch
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kasparová LucieVýskyt neuroendokrinních buněk a nádorů v lidském organismu.bakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub