Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

Jana Dvořáčková


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky (Lékařská fakulta)
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)
Pracovní skupina pro výzkum v oblasti prevence, časné diagnostiky a cílené terapie solidních nádorů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 309
e-mail:

Vzdělání

1975 – 1981
LF UP Olomouc, Všeobecné lékařství
1971 – 1975
Gymnasium Ostrava - Zábřeh
 

Kvalifikace

2014
Doc. - UK Bratislava - patologická anatomia a súdne lekarstvo
2006
Ph.D. - LF UP Olomouc - patologie
1991
Atestace II. stupně patologická anatomie
1985
Atestace I. stupně patologická anatomie
 

Další vzdělávání, kurzy

Základy managementu jakost - Certifikát č.27120501/02
Systém jakosti v klinických laboratořích a akreditace - Certifikát č 5/2003
Školení odborných externích posuzovatelů pro akreditaci zdravotnických laboratoří - č. potvrzení 7/10/05/Ú/ZL a 5/03/06/ML/P
 

Zaměstnání, praxe

5/2007 – dosud
přednosta Ústavu patologie FNO
1994 – 2007
Cytologická a bioptická laboratoř CGB laboratoř s. r. o (jednatel a vedoucí lékař)
1993 – 1995
FNsP Ostrava, zástupce primáře Ústavu patologie
1981 – 1993
KNsP Ostrava (FNsP), oddělení patologie, sekundární lékař
 

Odborné zaměření

Patologická anatomie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
člen KORu, SORu
2017 – dosud
proděkan pro Specializační vzdělávání LF OU
2015 – dosud
přednosta Ústavu patologie LF OU
2014 – 2018
člen vědecké rady LF MU Brno
2010 – dosud
člen vědecké rady fakulty Nanotechnologií VŠB TU Ostrava
2010 – 2012
člen vědecké rady LF OU
2010 – 2012
Proděkan pro vědu a výzkum LF OU
 

Ocenění

2000 – 2001
Grant EU Leonardo da Vinci - Telepatologie (Vyhodnocen jako druhý nejlepší grant EU)
1981
Studentská medaile LF UP Olomouc
1976
Nejlepší studentská vědecká práce v rámci Československa - Zvolen
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2008 – dosud
Člen poradního sboru výboru ČSP
2008 – 2012
Člen vědecké rady FNO
2005 – dosud
Člen Onkologické společnosti
2005 – 2008
Člen výboru České společnosti patologů (ČSP)
2000 – dosud
Člen mezinárodní cytologické akademie, MIAC
1999 – dosud
Člen Odborné společnosti Klinické cytologie, České společnosti Patologů
1998 – dosud
Člen IAP
1981 – dosud
Člen České lékařské komory (ČLK)
 

Působení v zahraničí

2000
týdenní stáž Kypr - CING
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Studium genetických změn u chordomů
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kolorektální karcinom- molekulárně genetická analýza vybraných genů
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
Období8/2012 - 9/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub