Otevíráme nový běh specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity otevírá nový běh specializačního vzdělávání v oboru akreditovaném MZ ČR Ošetřovatelská péče v pediatrii. Uchazeči o vzdělávání, držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra, se musí hlásit prostřednictvím e-přihlášky a v přihlášce doplnit místo konání Lékařská fakulta, Ostravská univerzita.

Po zaslání elektronické přihlášky a tištěné přihlášky s externími dokumenty na NCO NZO Brno, je uchazeč kontaktní osobou e-mailem vyrozuměn o zařazení do specializačního vzdělávání na LF OU.

Kontaktní osoba:

Bc. Renáta Žemlová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Syllabova 19
703 00 Ostrava

Telefon: 553 46 1608
E-mail:

Plán specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2021