OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Ze života katedry

Ze života katedry

Adopce na dálku

Již od roku 2009 se náš Ústav podílí na sponzorování dvou dětí v projektu Adopce na dálku - Prajwini z Indie a Cissy z Ugandy.

Adaptační kurz

Adaptační kurz je obecně určen studentům prvních ročníků a jeho cílem je usnadnění a zpříjemnění prvních chvil člověka ve vysokoškolském prostředí

Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii

Od září 2014 se studentky 5. běhu specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii aktivně účastnily teoretické výuky na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU a praktické výuky na akreditovaných pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava, Psychiatrické nemocnice Opava a Dětského centra Domeček, s cílem rozšíření svého dosavadního vzdělání všeobecné sestry.
facebook
rss
social hub