OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

  • Ošetřovatelské terminologie NANDA, NIC, NOC
  • Hodnotící a měřící nástroje v ošetřovatelství
  • Kvalita života v kontextu zdraví
  • Etické aspekty ošetřovatelství a zdravotnictví
  • Paliativní péče a problematika umírání v ošetřovatelství
  • Kvalita ošetřovatelské a zdravotní péče (praxe založená na důkazech, klinické doporučené postupy, přidělovaná ošetřovatelská péče)
  • Klinické ošetřovatelství (geriatrické ošetřovatelství, pediatrické ošetřovatelství)
  • Porodnicko-ošetřovatelská problematika
facebook
rss
social hub