OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
činnost: ošetřovatelství, výzkum, organizace a řízení zdravotnictví
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc.
činnost: gerontologie
e-mail:
telefon: 553 46 1601
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: etika, výzkum, sociální vědy
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc.
činnost: gynekologie a porodnictví
e-mail:
telefon: 553 46 1602
731 444 411
Odborní asistenti
Doležel Jakub, PaedDr.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1606
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
činnost: porodní asistence
e-mail:
telefon: 553 46 1606
Janíková Eva, Mgr.
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1613
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
koordinátor klinických praxí
činnost: etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3218
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD.
činnost: ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1609
Vědečtí pracovníci
Juríčková Lubica, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Škutová Monika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Externisté
Bosáková Alice, MUDr.
činnost: pediatrie
e-mail:
telefon:
Bothová Marta, Mgr.
činnost: základy porodní asistence, ošetřovatelská péče v gynekologii
e-mail:
telefon:
Geržová Jana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii
e-mail:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v onkologii, ošetřovatelská péče o ženu v onkologii
e-mail:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče ve stomatologii
e-mail:
telefon:
Hypšová Martina, Bc.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelské výkony a intervence
e-mail:
telefon:
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS.
činnost: neurofacilitace
e-mail:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: základy logopedie
e-mail:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS.
činnost: ošetřovatelská péče v oftalmologii
e-mail:
telefon: 597 375 952
Krupová Lenka, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
e-mail:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v neonatologii
e-mail:
telefon:
Matušinská Klára, MUDr.
činnost: výživa a dietetika
e-mail:
telefon:
Němec Radim, Mgr.
činnost: ošetřovatelská péče o duševně nemocné
e-mail:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr.
činnost: komunitní a domácí péče
e-mail:
telefon:
Pannová Jana, MUDr.
činnost: ultrazvuková diagnostika, chronická onemocnění ženy
e-mail:
telefon:
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr.
činnost: asistovaná reprodukce
e-mail:
telefon:
Remová Angelika, Mgr.
činnost: ošetřovatelské výkony a intervence v pediatrii, ošetřovatelská péče v neurologii
e-mail:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče o seniory
e-mail:
telefon:
Sojáčková Radka
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii
e-mail:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr.
činnost: standardy ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v neurologii
e-mail:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr.
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
e-mail:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr.
činnost: neurofacilitace
e-mail:
telefon:

Interní doktorandi UOM

Interní doktorandi UOPA
Michaela Březovská, Mgr.
činnost: ošetřovatelství
 
email:
telefon: 1607
 
facebook
rss
social hub