OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Odborná praxe

Odborná praxe

Mentoři odborné praxe

Informace k odborné praxi oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Pracoviště klinických praxí

Seznam zařízení pro odbornou praxi studentů.
facebook
rss
social hub