OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty

Aktivní granty
2018-2020 INTER-COST
LTC18018 Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester
řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., PhDr. Ilona Plevová, Ph.D., Mgr. Eva Janíková
2018-2019 SGS OU
SGS08/LF/2018-2019 Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
řešitel: Mgr. Blažena Ševčíková, spoluřešitel: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
2018 SGS OU
SGS13/LF/2018 Optimalizace využití podtlakové terapie v léčbě ran ve FN Ostrava
řešitel: Mgr. Lenka Krupová, spoluřešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2018 SGS OU
SGS14/LF/2018 Využití české verze dotazníku Body Image after Breast Cancer Questionnaire - BIBCQ u žen s karcinomem prsu v České republice
řešitel: Mgr. Zuzana Šafránková, spoluřešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
2018-2021 AZV
NV18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a vybraných nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
hlavní řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., PhDr. Ilona Plevová, Mgr. Eva Mynaříková, Ph.D., Mgr. Eva Janíková
2017-2020 AZV
17-29447A Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
hlavní řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., PhDr. Ľubica Juríčková, Ph.D., MUDr. Monika Škutová
2017-2018 SGS OU
SGS08/LF/2017-2018 Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
řešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., spoluřešitel: Bc. Dana Vyhlídalová
2016-2020 COST
OC-2015-2-20085 Rationing – Missed Nursing Care: An international and Multidimensional Problem.
hlavní řešitel: Evridiki Papastavrou (Cyprus University of Technology)
řešitelé za OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2016-2018 Erasmus+
2016-1-PL01-KA202-026615 Multicultural Care in European Intensive Care Units
řešitelé za OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Ivana Nytra
Neaktivní granty
2016 - 2017 SGS OU
SGS05/LF/2016-2017 Zátěž pečovatelů pacientů trpících demencí
řešitel: Mgr. Taťána Kršíková, spoluřešitel: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2016 - 2017 SGS OU
SGS021/LF/2016-2017 Efektivita supervize pracovníků ve zdravotnictví
řešitel: Mgr. Eva Janíková, spoluřešitel: PhDr. Radka Bužgová, PhD.
2016 SGS OU
SGS17/LF/2016 Potřeby dětí s onkologickým onemocněním
řešitel: Mgr. Andrea Filová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2015 SGS OU
SGS10/LF/2015 Zkušenosti žen s ukončením těhotenství z genetické indikace ve II. trimestru těhotenství
řešitel: Mgr. Petra Kramná, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2014 - 2015 TAČR
TB02MPSV015 Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
řešitelé: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum a LF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Mgr. Hana Lukšová.
2013 - 2015 IGA MZČR
NT/14502 Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Radka Kozáková, PhD., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., MUDr. Radim Ličeník, MUDr. Milan Stolička, Mgr. Kamila Majkusová
2012 - 2015 IGA MZČR
NT/13417 Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., Mgr. Erika Hajnová, MUDr. Milan Stolička
2014 SGS OU
GS15/LF/2014 Validita škál k posouzení rizika vzniku dekubitů
řešitel: Mgr. Lenka Šateková, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013 R.A.F.E.N.S.
Risk of Academic Failure of European Nursing Students (Itálie, Česká republika, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko).
Řešitelé za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (LF MU Brno)
2013 SGS OU
SGS23/LF/2013 Adaptace a ověřování klinických doporučených postupů. KDP prevence dekubitů a KDP prevence katétrových infekcí
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Bc. Marcela Murasová, Bc. Petra Žitníková
2013 SGS OU
SGS13/LF/2013 Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
řešitel: MUDr. Patrice Popelková, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS17/LF/2013 Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
řešitel: Mgr. Jarmila Siverová, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS24/LF/2013 Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
řešitel: Mgr. Jana Chromá, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS10/LF/2013 Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s hypertenzí
řešitel: Mgr. Bohdana Břegová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS14/LF/2013 Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči
řešitel: Mgr. Kamila Majkusová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS02/LF/2013 Vliv přípravy dětí k operaci na prožívání strachu a bolesti
řešitel: Mgr. Zuzana Hlubková, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS21/LF/2013 Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparativní studie
řešitel: Mgr. Daniela Nedvědová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2013 SGS OU
SGS12/LF/2013 Močová inkontinence a sexuální dysfunkce u žen s epiziotomií
řešitel: Mgr. Petra Langrová, spoluřešitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2012-2013 Visegrad Fund
V4 project 21210329 Quality of life of patients with diabetic foot ulcers in Visegrad countries - DIAFQOL
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., Mgr. Eva Janíková, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
2010 – 2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/15.0284 Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.)
2010 – 2013 Evropský sociální fond - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických oborů na OU
spoluřešitel a koordinátor za katedru: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2012 SGS OU
SGS3/LF/2012 Optimalizace péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou
řešitel: Mgr. Jana Kučová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
2012 SGS OU
SGS4/LF/2012 Využití zahraniční škály Newborn Scale of Sepsis (SOS) k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců v ostravských nemocnicích
řešitel: Mgr. Pavlína Rabasová, spoluřešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D
2012 SGS OU
SGS9/LF/2012 Klokánkování u nedonošených novorozenců
řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Monika Suszková
2012 SGS OU
SGS5/LF/2012 - Využití ošetřovatelské klasifikace NANDA International a NIC v životním stylu seniorů
řešitel: Mgr. Hana Lukšová
2012 SGS OU
SGS2/LF/2012 - Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
řešitel: Mgr. Lenka Drahošová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2011 SGS OU
SGS3/LF/2011 - Metodologická a obsahová analýza a komparace klinických doporučených postupů a standardů prevence a ošetřování dekubitů
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Dorota Wojnarová
2011 SGS OU
SGS4/LF/2011 - Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péči
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: Bc. Jarmila Winklerová
2010 – 2011 Česko-Slovenská vědeckotechnická spolupráce
Problematika ošetřovatelské diagnostiky – teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhDr. Renáta Zeleníková
2008 - 2011 IGA MZČR
Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr. Hana Pajorová
2009 – 2010 Healthcare Environment
Workload of Faculty in Nursing - a Multi-Country Descriptive Study (USA, Kanada, UK, Filipíny, Švýcarsko, ČR)
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2009 – 2010 Care Concept
The Concept of Care in Nursing an International Comparative Study (Kypr, Finsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, ČR)
řešitel za ČR: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2008 – 2010 ADEL
Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches
řešitel za ČR: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (LF UP Olomouc), spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová
2008 – IGS OU
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.
2006-2008 – Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách
řešitel: LF UP Olomouc, partner: Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., Mgr. Radka Bužgová)
2007 – IGS OU
Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová
2007 – Grant města Ostravy
Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
řešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2007 – IGS OU
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.
řešitel: Mgr. Radka Bužgová, spoluřešitel: Mgr. Kateřina Ivanová, PhD.
2005-2007 - Evropský sociální fond - OP RLZ - Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
řešitelé: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2005-2007 - Evropský sociální fond
Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách (SASTIPEN ČR)
řešitel: DROM Brno, partneři: Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita (doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.)
2004-2007 - MATRA-NEDECZ
Nursing Education Development in the Czech Republic
řešitel: Hanzehogeschool van Groningen, spoluřešitelé: ZSF JU České Budějovice, ZSF OU Ostrava, koordinátor za ZSF OU: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2006 - MŠMT
Příprava akreditace bakalářského studijního oboru Porodní asistentka v kombinované formě studia
řešitel: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.
2006 - IGS OU
Antropologické charakteristiky a životní styl studentů ošetřovatelství
řešitel: PhDr. Lucie Sikorová, spoluřešitel: doc. PhDr. Darja Jarošová Ph.D.
2005 - Rozvojový projekt MŠMT - podprogram c) podpora celoživotního vzdělávání
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program podpory rozvoje internacionalizace
Zapojení Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví do projektu podporovaného EU - TENN (European thematic network for the development of nursing and practice)
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
Příprava kombinované formy bakalářského studia oboru všeobecná sestra
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2005 - Rozvojový projekt MŠMT - program na podporu rozvoje struktury, podprogram b)
Zlepšení kvality praktické výuky ošetřovatelství bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra - modernizace a inovace materiálně-technické základny
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2005 - MŠ SR
Problematika smrti a umierania človeka. Teoreticke východiska a prakticke dôsledky. 1/2484/05
spoluřešitel za ČR: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
2005 - Grant města Ostravy
Zdravá mládež.
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
2004 - Rozvojový projekt (fakultní) - podprogram C - podpora celoživotního vzdělávání
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
řešitelé: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
2004 - Grant města Ostravy
Zdravá mládež.
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
2003-2005 - Mezinárodní projekt Socrates-Grundvig
Inclusice practices for learners with disabillities, 110977-CP-1-2003-Pl-Grundtvig - G l
spoluřešitel za ČR: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
2002, 2003, 2004 - Rozvojové projekty
Příprava a realizace e-learningových forem výuky
řešitel: doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (participace několika členů pracoviště)
2003 - FRVŠ
Inovace bakalářského programu - sociálně zdravotní a geriatrická péče
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitelé: PhDr. Bohdana Dušová, PhDr. Yvetta Vrublová
2003 - Grant města Ostravy
Zdravá mládež
řešitel: PhDr. Yvetta Vrublová
2003 - Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie a její odraz ve zdravotnické praxi. Podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání.
řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště
2002 - Obnova přístrojového a strojního vybavení vysokých škol
Investiční záměr na přístrojové dovybavení audiovizuálními didatickými pomůckami pro přímou výuku studentů katedry sociální práce a katedry managementu a služeb ve zdravotnictví v rámci programu 333 320 MŠMT
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
2002 - Vládní zadání: Integrace cizinců v ČR
Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu. Implementace multikulturního přístupu do výuky ošetřovatelství
řešitelé: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., participace několika členů pracoviště
2002 - FRVŠ
Laboratoř ošetřovatelství pro studenty bakalářského studia
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová
2001 - MŠMT - Program rozvoje bakalářských studijních programů
Ošetřovatelství-všeobecná sestra
řešitel: PhDr. Darja Jarošová, spoluřešitel: PhDr. Bohdana Dušová

Projekty a granty

Seznam projektů a grantů - IS Evid.
facebook
rss
social hub