Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (certifikovaný kurz)

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence,
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

pořádá vzdělávací kurzy certifikované MZ ČR

MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

 

Cílová skupina:registrované sestry a porodní asistentky
Rozsah kurzu:106 hodin kontaktní výuka + 52 hodin samostudium
Počet kreditů:64
Garant kurzu:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Podmínky přijetí:registrovaná sestra a porodní asistentka (dle zákona 96/2004) odborník ve své profesi (v praktické oblasti)
Cena kurzu:5 800 Kč

Cíl kurzu:

Příprava zdravotnických profesionálů (sester a porodních asistentek) pro vedení odborných praxí studentů oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka a rozvoj jejich osobního profesního růstu.

Rámcový obsah kurzu:

blokkontaktní hodiny
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství10 hod.
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky16 hod.
Pedagogická psychologie10 hod.
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe 30 hod.
Odborná praxe40 hod.

Forma a organizace kurzu:

Vzdělávací kurz probíhá ve čtyřech blocích v rozsahu uvedeném výše. Prezenční forma studia (tutoriály, přednášky, pracovní semináře, cvičení, diskuze) v rozsahu 106 hod. kontaktních hodin bude realizována v budově ZY Ústavu ošetřovatelaství a porodní asistence Lékařské fakulty v areálu Ostrava-Zábřeh. Mentorské praxe ve zdravotnických zařízeních probíhají ve Fakultní nemocnici Ostrava v rozsahu 30 hodin, nebo Městské nemocnici Ostrava .

Časový harmonogram studia:

Bloková výuka (kontaktní hodiny) v rozsahu 8 dnů po 8-10 hodinách bude probíhat v areálu Ostrava-Zábřeh, mentorské praxe v rozsahu 30 hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava, nebo Městské nemocnici Ostrava.

Organizační informace:

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky. Závazné přihlášky (viz níže) zašlete na níže uvedenou adresu. O zařazení do kurzu budou zájemci informováni a  obdrží bližší informace k rozvrhu a organizaci kurzu.

Kontakt:

 • Mgr. Marketa Babičová

 • Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava-Zábřeh

  telefon: 597 091 601
  mail:

Přihláška:

Vstupní podmínky

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky;
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru;
 • minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku;
 • v aktivním zaměstnaneckém poměru v příslušném oboru.