Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚMV
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1762
Ústav anatomie
Vedení ÚAN
Miklošová Mária, doc. MVDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
703 171 608
Sekretariát ÚAN
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Kuchníková Jana
zastupující sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1761
Profesoři
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Bajor Grzegorz, prof. Dr. hab. e-mail:
telefon:
Docenti
Dorko František, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 734 524 739
Miklošová Mária, doc. MVDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
703 171 608
Odborní asistenti
Jeřábek Libor, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Muri Jozef, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Asistenti a lektoři
Kovářová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1765
Pecháčková Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1765
Pitevní asistenti
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
e-mail:
telefon: 553 46 1768
Ústav histologie a embryologie
Vedení ÚHE
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1762
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Docenti
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1762
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Asistenti a lektoři
Carbolová Tereza, MVDr. e-mail:
telefon: 553 46 1763
Laboranti
Literáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: