Globální problémy veřejného zdravotnictví 2019
Global Problems of Public Health 2019

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Konference s mezinárodní účastí 31. října – 1. listopadu 2019

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | LÉKAŘSKÁ FAKULTA

31. října 2019
9:30-12:00 SEKCE I. (aula LF OU)
Prezentace mladých odborníků (vstup bez ohledu na věk)
 R. Maďar, H. Tomášková, A. Dalecká
Zahájení sekce, úvodní slovo
 1.Z. Gřešová, D. Jírů, P. Macounová, O. Machaczka, M. Kovalová, M. Homza
Hodnocení validity metody toe brachial indexu u diabetiků - seznámení se studií, předběžné výsledky
 2.V. Vašendová, J. Koenig, M. Jackowska, V. Jandačková
Vliv transkutánní vagové stimulace na paměť
 3.M. Zárubová, A. Zatloukalová, V. Kuželová, M. Homza, M. Kovalová
Životní styl u pacientů s vybranou antikoagulační léčbou
 4.A. Dalecká, B. Hermanová, V. Jiřík
Zatížení obyvatelstva vlivem znečištěného ovzduší v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
 5.K. Vavrečková, S. Malý, K. Malme, S. Gilbertová
Problematika MSDs v evropském kontextu
 6.L. Šigutová, K. Vavrečková, L. Schreiberová, F. Berger, Š. Bernatíková, R. Přichystalová, L. Tymráková
Hodnocení bezpečnosti nanočástic na pracovištích
 7.I. Fiedorová, E. Mrázková
Hodnocení rizika pádu u pacientů po cévní mozkové příhodě
 8.A. Eichlerová, H. Tomášková, A. Šnajdrová, I. Tomášek
Vyhodnocení vzdělávací akce pro studenty ZŠ a SŠ o problematice HIV/AIDS
 9.M. Stonavský
Měření a hodnocení fyziologických faktorů práce
 10.L. Vidmochová
Práce nemocničního hygienika
 11.J. Habernalová
Pozice Ministerstva zdravotnictví jako orgánu ochrany veřejného zdraví
 
11:00-13:00PARALELNÍ WORKSHOP (přednášková místnost č. 333)
Diagnostika a léčba benigního polohového paroxysmálního vertiga
 
12:00-13:30PREZENTACE POSTERŮ (polední pauza, občerstvení)
13:30-14:00PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PROSLOVY HOSTŮ, OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE (aula LF OU)
 Plenární přednáška L. Rožnovský Meningokoková onemocnění
 
14:00-18:00SEKCE II. (aula LF OU)
Význam primární péče v preventivní medicíně
Zajímavé kazuistiky z praxe
 1.I. Hiemer
Lymeská borelióza – co je důležité vědět v primární péči
 2.Ľ. Hozáková
Uzlinový syndrom u vybraných zoonóz
 3.H. Bílková Fránková, K. Matějová
Na odběru záleží – možnosti laboratorní diagnostiky v mikrobiologii
 4.R. Didič
Výsledky preventívnych prehliadok v ordinácii praktického lekára
 5.A. Šplíchalová
Praktičtí lékaři a pracovně-lékařské služby
 6.P. Fošum
Návrhy na přezkum lékařských posudků pro uznání nemoci z povolání za roky 2014-2018 z pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR
 
 Coffee break 20 minut
 
 7.L. Lang
Projekt Horizont II – Šance pro srdce
 8.J. Lux
Metoda Arkady – nový neinvazivní způsob řešení problematiky zarůstajících nehtů
 9.Z. Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, T. Satková, P. Hurník, J. Štembírek, D. Konvalinka
HPV a další prognostické a prediktivní faktory karcinomů hlavy a krku
 10.R. Maďar
Desatero očkovací výbavy pacienta praktickým lékařem
 11.P. Kašpar, A. Švancarová, J. Pohl, I. Holcátová, E. Pýchová
Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD
 
 Diskuze
 
1. listopadu 2019
9:00-12:45SEKCE III. (aula LF OU)
Nové poznatky ve vědě a výzkumu
Aktuality z akademického prostředí
 1.P. Danihelka, K. Vavrečková
Klimatická změna, katastrofy a zdravotnictví
 2.J. Rožnovský, J. Střeštík, P. Štěpánek, P. Zahradníček
Vývoj teploty vzduchu na území ČR za období 1961 až 2018
 3.P. Zahradníček
Tepelný ostrov města
 4.J. Smolka, K. Kempná
Vliv lesních požárů na lidské zdraví
 5.M. Černá
Znečištění prostředí chemickými látkami z pohledu veřejného zdraví, interpretace dat, formulace preventivních opatření
 6.R. J. Šrám
Vliv znečištěného ovzduší na CNS
 7.V. Jiřík, B. Hermanová, P. Riedlová
Molekulární změny vlivem znečištěného ovzduší a zdravé stárnutí
 
 Coffee break 20 minut
 
 8.P. Riedlová, J. Janoutová
Význam genetických faktorů u karcinomu prsu
 9.R. Didič, R. Babeľa, M. Samohýl, J. Stančiak
Paliatívna starostlivosť - problematika verejného zdravotníctva
 10.A. Švancarová, P. Kašpar, I. Holcátová, E. Pýchová, J. Deliopulu
Úrazy dětí pod vlivem omamných a psychotropních látek ve FN Motol
 11.K. Azeem, J. Vlčková, S. Zatloukalová, H. Kollárová
Virová hepatitida E v České republice a ve světě
 12.V. Kron
Modelování změn koncentrace C-peptidu vzhledem k ukazatelům lipoproteinového metabolismu
 13.V. Kuželová, A. Zatloukalová, M. Zárubová, M. Homza, M. Kovalová
Životní styl, kvalita života a compliance pacientů užívajících antikoagulancia – pilotní studie
 
 Diskuze
 
12:45-13:00UKONČENÍ KONFERENCE
POSTERY:
1.H. Šlachtová, H. Tomášková, H. Miturová, L. Hellebrandová, I. Tomášek, P. Polaufová, A. Šplíchalová
Analýza hodnot PM10, PM2,5 v Ostravě a Karviné za období 2013-2016
2.H. Tomášková, H. Šlachtová, I. Tomášek, P. Polaufová, A. Šplíchalová
Vyhodnocení vztahu hodnot PM10, PM2,5 a denních úmrtností v Ostravě a Karviné za období 2013-2016
3.H. Šlachtová, D. Skýbová, A. Dalecká, V. Jandačková, H. Tomášková, V. Jiřík, D. Jandačka, S. Elavsky, J. Topinka, J. Rubeš, R.J. Šrám
Projekt HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) - koordinace dotazníkových šetření v rámci multicentrického projektu
4.K. Vavrečková, S. Malý, K. Malme, S. Gilbertová
Problematika MSDs v evropském kontextu
5.L. Šigutová, K. Vavrečková, L. Schreiberová, F. Berger, Š. Bernatíková, R. Přichystalová, L. Tymráková
Hodnocení bezpečnosti nanočástic na pracovištích
6.M. Zádrapová, R. Maďar, I. Chmelová, E. Mrázková
Biofeedback na kruhové úseči
7. A. Eichlerová, H. Tomášková, A. Šnajdrová, I. Tomášek
Vyhodnocení vzdělávací akce pro studenty ZŠ a SŠ o problematice HIV/AIDS
8.L. Vidmochová
Práce nemocničního hygienika
9.I. Holcátová
Výuka veřejného zdravotnictví na 2. LF UK
10.J. Pekarčíková, V. Rusnáková, M. Taylor, M. Rusnák, K. Grendová
Projekt posilnenia prevencie hypertenzie a diabetu Horizont 2020 SUNI-SEA - aktuálne výsledky tímu Trnavskej univerzity
11.M. Mohyla, M. Stříž, H. Tomášková
Kvalita života pacientů s osteoartrózou kyčelního kloubu před a po totální náhradě kyčelního kloubu
12.A. Zatloukalová, V. Kuželová, M. Zárubová, M. Homza, M. Kovalová
Životní styl, kvalita života a compliance pacientů užívajících antikoagulancia – pilotní studie
13.E. Mrázková, M. Kovalová, J. Fluksová
Screeninng sluchu u dětí
14.M. Kovalová, E. Mrázková, K. Kozelská
Práh sluchu u populace v produktivním věku
15.V. Kron, J. Janoutová, V. Janout, P. Smetana, J. Kadlec, K. Martiník
The variability of lipoprotein parameters at the  different C-peptide concentrations in the Czech Republic
16.M. Homza, O. Machaczka, J. Janošek, J. Plášek
The validity of different ankle brachial index methods in diabetics
17.M. Homza, O. Machaczka, J. Janošek, J. Plášek
The ankle brachial index in relationship with carotid atherosclerosis in diabetics
18.O. Machaczka, M. Homza, J. Janošek, J. Plášek
Different recommended upper cut-off values of the ankle brachial index in diabetics
19.O. Machaczka, M. Homza, J. Janošek, J. Plášek
Increasing the lower cut-off value of the ankle brachial index from 0.9 to 1.0 in screening of lower extremity arterial disease in diabetics

Pro aktivní ani pasivní účast na akci není vyžadovaný konferenční poplatek.

On-line formulář pro přihlášení k pasivní účasti:

Přihlášky k pasivní účasti s uvedením dne své participace lze zaslat i e-mailem na adresu:


Organizuje:
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Odborní garanti programu:
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS za LF OU
MUDr. Ivana Kolev za SPL DD ČR
MUDr. Zdeněk Hromek za SPL ČR

Kontakt:Místo konání konference:
aula Lékařské fakulty OU
(ZY 373 - budova ZY)
Syllabova 19, Ostrava 3

Přihlášky k pasivní účasti s uvedením dne své participace zasílejte na adresu: .

Workshop Diagnostika a léčba Benigního polohového paroxysmálního vertiga má limitovaný počet účastníku (potvrzení o registraci obdrží zájemce e-mailem).


Jak se k nám dostanete:

Budova Lékařské fakulty OU s označením ZY „INLEK“
Syllabova 1264/19
Ostrava – Vítkovice
GPS 49.8119014N, 18.2481333E

Spojení MHD:

Tramvaj - Linky 7 | 11 | 12
Zastávka Palkovského

Tramvaj - Linky 2 | 3 | 12
Zastávka Ředitelství Vítkovic

Autobus - Linka 57 | 59
Zastávka Ředitelství Vítkovic

Autobus - Linka 57
Zastávka Lékařská fakulta


Zlatý partner:

Logo


Stříbrný partner:

Logo


Bronzový partner:

Logo


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2019