OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Oddělení pro vědu a výzkum

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. e-mail:
Referentky
Bc. Pavla Dřízgová
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Lenka Kubíčková, DiS.
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1723

Portál Oddělení pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Vlastní portál oddělení.
facebook
rss
social hub