Projekty a granty
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
UNIVERZITNĚ PRŮMYSLOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH (CEBMI)
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Hodnocení změn tepové frekvence u časné detekce karcinomu plic (pilotní studie)
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání zdravotního stavu obyvatel žijících v Moravskoslezském a Jihočeském kraji
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vaskulární změny u slizničních lézí hrtanu a hypofaryngu - patří vaskularizace IV (dle Ni) k benigním nebo maligním lézím?
Hlavní řešitelMUDr. Lucia Staníková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení peripartálního duševního zdraví
Hlavní řešitelMgr. Petra Stebelová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako univerzální zdroj buněk pro imunoterapii nádorových onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených chimerickým antigenním receptorem (CAR).
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období8/2019 - 12/2022
PoskytovatelProgram TRIO
Stavřešený
XII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Zajištění akreditace World Federation for Medical Education
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
Hlavní řešitelMgr. Patrik MATLAK
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aplikace modifikované středomořské stravy u pacientů s rizikem vzniku a diagnostikovanou Parkinsonovou nemoci
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Srovnání výskytu fantomové bolesti po amputaci na dolních končetinách mezi lokálním anestetikem podávaným cestou perineurálního a epidurálního katetru
Hlavní řešitelMUDr. Karolína LEČBYCHOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu
Hlavní řešitelMUDr. Viktória HRÁNKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv poslechu reprodukované hudby na hodnocení předoperačního strachu a úzkosti u pacientů s kardiochirurgickými výkony
Hlavní řešitelIng. Mgr. Eva BAUDYŠOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Healthy Aging in Industrial Environment
Hlavní řešitelMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Období2/2018 - 11/2022
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Vzdělávací dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti u zdravotních sester pracujících se staršími lidmi
Hlavní řešitelPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Období10/2020 - 9/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
Hlavní řešitelMgr. Filip Chadžijski, MBA
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený

1234