Projekty a granty
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
Hlavní řešitelMgr. Filip Chadžijski, MBA
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Akreditace nového doktorského programu Klinické neurovědy
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2021/2022
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2021 - 8/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
Hlavní řešitelMgr. Michaela Škerková
Období5/2020 - 4/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Program ZÉTA
Stavřešený
Klinické a biochemické markery prodromálního stádia Parkinsonovy nemoci
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice
Hlavní řešitelMgr. Andrea Dalecká
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv cílené fyzioterapie na biomechanické parametry stoje a chůze u probandů s hallux valgus a valgozitou paty
Hlavní řešitelIng. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2018 - 12/2021
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů sliznic hlavy a krku
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sarkopenie jako významný faktor ovlivňující soběstačnost seniorů
Hlavní řešitelMgr. Tereza Koribaničová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU
Hlavní řešitelMgr. Vendula Krčmářová
Období2/2021 - 12/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj, Specifický VŠ výzkum
Stavřešený
Transnazální endoskopické operace adenomu hypofýzy - vliv resekce zadní části nosního septa na funkci nosu
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vnitřní komunikace jako základ efektivní spolupráce
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRektorát
Stavřešený
Role epiglotopexe v léčbě obstrukční spánkové apnoe
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení kognitivních funkcí u dětí s chronickým onemocněním
Hlavní řešitelMgr. Šárka Mikysková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj metod pro stanovení vybraných léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Pešáková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení rizika trombofilních mutací u mladých žen (pilotní studie)
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123