Poradna pro studenty Lékařské fakulty OU

Poradna je zřízena pro zájemce z řad studentů studijních programů/oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Poskytuje pomoc při řešení problémů a zátěžových situací s přesahem do studijních a profesních oblastí.

Poradna není klinickým pracovištěm (nenahrazuje služby klinického psychologa a psychiatra či studijního oddělení a příslušného proděkana/děkana). V případě, že by problematika studenta byla nad rámec vzdělání, zkušeností či časových možností konkrétních poradců, pomůžeme vyhledat vhodnou pomoc prostřednictvím kontaktu na další odborníky zabývající se danou problematikou.

Poradna je zřízena na Lékařské fakultě OU. K dispozici je tým poradenských pracovníků, kteří jsou zároveň pedagogickými pracovníky Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU.

Při práci uplatňujeme etické zásady pedagogické práce, zejména klademe důraz na mlčenlivost, důvěrnost a nehodnotící přístup ke studentovi.

Na konzultaci je nutné se předem objednat emailem . Konzultace je pro studenty LF OU bezplatná a standardně trvá 60 minut. Po předchozí domluvě probíhá v budově ZY (Syllabova 19, Ostrava Vítkovice). Není potřeba mít doporučení lékaře ani průkaz zdravotního pojištění, pouze se prokázat studentským průkazem.

Kontakt – Kde nás najdete:

Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 703 00, budova ZY.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2017