OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Peter Koliba

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 324, budova ZY
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1602
731 444 411
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Koliba, P. Imunologický účinek estrogenů u polytraumat a popálenin. In: Doleček R. a kolektiv. Endokrinologie traumatu. Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-484-5.
Koliba, P. Léčba dysmenorey kombinovanou formou hormonální kontracepcí.. Acta medicinae. 2016, roč. 5, č. 4, s. 53-55.
Koliba, P. Jak správně postupovat při podezření na znásilnění nebo pohlavní zneužívání. Praktická gynekologie. 2015, roč. 19, č. 3, s. 184-187.
Koliba, P. Výhody transdermálních forem HTR z pohledu gynekologa. Klinická farmakologie a farmacie. 2015, roč. 29, č. 2, s. 80-83.
Koliba, P. Aktualizované doporučení IMS k hormonální léčbě. Klimakterická medicína. 2014, roč. 19, č. 4, s. 5-8.
Koliba, P. Antikoncepce u mladistvých - aktuální pohled, rizika a právní aspekty. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 348-352.
Koliba, P. a Příhodová, V. Možnosti farmaceuta v léčbě vulvo-vaginální kandidózy. Praktické lékařství. 2014, roč. 10, č. 3, s. 95-98.
Koliba, P. Možnosti nehormonální anikoncepce pro mladistvé v ČR. In: Konference Gynekologie dětí a dospívajících: . Praha: AMCA, 2014. s. 11-13. ISBN 978-80-905449-6-3.
Koliba, P. Vaginální kandidóza - současné možnosti diagnostiky a léčby. Dermatologie pro praxi. 2014, roč. 8, č. 2, s. 68-70. ISSN 1802-2960.
Koliba, P. a Koliba, P. j. Vaginální dyskomfort, intimní hygiena. Praktické lékarenství. 2013, roč. 9, č. 3, s. 139-141. ISSN 1801-2434.
Pavlišta, D., Koliba, P. a Eliška, O. Reverzní mapování lymfatik v axile jako možnost prevence lymfedému u pacientek s karcinomem prsu. Česká gynekologie. 2011, roč. 76, č. 5, s. 335-359.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu. Čes. gynekologie. 2007, roč. 72, s. 120-125.
Zapletalová, O., Hradílek, P., Petzel, M., Woznicová, I. a Koliba, P. Ovlivnění průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní oboustrannou ovarectomií. Cek slov Neurol N. 2007,
Zapletalová, O., Woznicová, I., Hradílek, P., Koliba, P. a Petzel, M. Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum . In: Praktická gynekologie.
Franeková, J., Koliba, P., Jabor, A., Pohlídal, A. a Holub, Z. Kardiovaskulární riziko a estrogeny. Čes. Gynek. 2006, roč. 71, s. 483-489.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Lymph node mapping and sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma with combination of 99mTc-nanocolloid and patent blue. International Journal of Gynecological Cancer. 2006, č. 16,
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, T., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. Čes. gynekologie. 2006, roč. 71, s. 411-415.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R., Kraft, O., Mláděnka, J. a Dančíková, Z. Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. Česká gynekologie. 2006, č. 71,
Klát, J., Ševčík, L., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Sentinel node detection in midle line vulvar center.
Kraft, O., Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Marek, R. a Čuřík, R. Detekce sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla. In: Sborník abstrakt. s. 25-25. ISBN 80-903659-0-6.
Koliba, P., Geržová, H. a Dančíková, Z. Problematika chlamydií v gynekologii dětí a mladistvých. Vox Pediatrie. 2005, roč. 5, s. 29-30. ISSN 1213-2241.
Koliba, P., Geržová, H., Matura, D. a Pinkavová, I. Přehled současných možností antikoncepce. Vox Pediatrie. 2005, roč. 5, s. 25-28. ISSN 1213-2241.
Koliba, P., Matura, D. a Gartner, M. Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky. 2005.
Koliba, P., Geržová, H. a Lattová, V. Ektopická gravidita v souvislosti s IVF a ET. Praktická gynekologie. 2004, s. 14-15. ISSN 1211-6645.
Koliba, P., Pětroš, M. a Koliba, M. Hormonální terapie u sexuálních dysfunkcí. Moderní gynekologie a porodnictví. 2004, roč. 13, s. 741-745. ISSN 1214-2093.
Koliba, P., Pannová, J., Lorencová, D. a Pinkavová, I. Léčba infekce Chlamydia trachomatis v těhotenství. Moderní gynekologie a prodnictví. 2004, roč. 13, s. 219-222. ISSN 1211-1058.
Koliba, P., Ševčík, L. a Dančíková, Z. Surgical managemant of endometriosis . In: I st National Congress of Endometriosis Society India. Calcatta. 2004.
Koliba, P. Climacteric period in relation to early or late menarche. In: Menopause, andropause and anti-aging, Kongress. Vienna. 2002.
Ševčík, L., Klát, J. a Koliba, P. Hormonální substituční terapie a nádory ovaria. Česká gynekologie - Česká lékařská společnost JEP. 2002, s. 55-58.
Ševčík, L., Klát, J. a Koliba, P. Hormonální substitutční terapie a zhoubné epiteliální nádory ovaria. Iatrike technew - Cebiko, s. r. o. Praha. 2002, s. 33-.
Ševčík, L., Koliba, P., Gráf, P. a Konderla, M. HPV infekce u pacientek s cervikální intraepiteliální neoplazií. Praktická gynekologie - Medica Publishing and Consultig. 2002, s. 45-46.
Geržová, H. a Koliba, P. Laparoskopie a syndrom testikulární feminizace. In: Kazuistika z gynekologie a porodnictví . Praha: Galén, 2002. Galén, 2002. s. 9-14.
Koliba, P., Ševčík, L. a Hlavačka, J. Přehled hromonální substituční terapie. Praktická gynekologie. 2002, s. 27-33.
Ševčík, L., Klát, J., Čuřík, R. a Koliba, P. Radikalita chirurgické léčby ovariálních tumorů hraniční malignity. In: 7. ročník konference: 7. ročník sympozia FN Brno. s. 133-134.
Koliba, P. Možnosti diagnostiky patologii endometria v perimenopauze. Eeská Gynekologie. 1997, roč. 62, s. 287-289. ISSN 1210-7832.
Koliba, P. a Wolná, E. Výsledky antikoncepení poradny pro mladistvé. Eeská Gynekologie. 1997, roč. 199, s. 20-22. ISSN 1210-7832.
Koliba, P. Hysteroscopy and endosurgery. 1994.
Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Gráf, P., Čuřík, R., Kraft, O., Dančíková, Z. a Mláděnka, J. Koncept sentinelové uzliny u zhoubných nádorů vulvy. ISBN 80-239-6459-3.


AutorNázev práceTypRok
Chalupová HanaSprávný životní styl těhotné ženy - prenatální přípravadiplomová 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub