OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Pavlína Plevová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:genetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 107
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Plevová, P., Paprskářová, M., Tvrdá, P., Turská, P., Slavkovský, R. a Mrázková, E. STRC Deletion is a Frequent Cause of Slight to Moderate Congenital Hearing Impairment in the Czech Republic. OTOLOGY & NEUROTOLOGY. 2017, roč. 38, č. 10, s. 393-400. ISSN 1531-7129.
Tvrdá, P., Plevová, P., Vojta, P., Mrázková, E., Grecmalová, D. a Kunc, D. Analysis of 69 hearing loss associated genes in adulthood-onset hearing loss patients using next generation sequencing. s. 137-137.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Pleva, L., Kušnierová, P., Plevová, P., Zapletalová, J., Karpisek, M., Faldýnová, L., Kovářová, P. a Kukla, P. Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.. 2015, roč. 159, s. 586-594. ISSN 1213-8118.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Pleva, L., Kovářová, P., Faldýnová, L., Hilscherová, Š., Zapletalová, J., Kušnierová, P., Kukla, P. a Plevová, P. The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis. BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2015, roč. 15, s. 1-9. ISSN 1471-2261.
Faldynová, L., Plevová, P., Hilscherová, Š., Král, T., Kušnierová, P. a Pleva, L. Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Karpišek, M. a Zapletalová, J. Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB. Olomouc. 2013.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kušnierová, P., Všianský, F., Plevová, P., Pleva, L. a Švagera, Z. Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB 2013. Olomouc. 2013.
Plevová, P. a Hladíková, A. Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1 a BRCA2. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, s. 67-73. ISSN 0862-495X.
Plevová, P., Hladíková, A. a Tesařová, M. Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom - HLRCC / Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza - MCUL. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, s. 55-58. ISSN 0862-495X.
Plevová, P. Sekvenční genetické varianty a jejich nomenklatura: Návod, jak porozumět výsledku molekulárně genetického vyšetření. 2012.
Bártová, P., Walczysková, S., Plevová, P., Ratajová, L., Havelka, J., Šilhánová, E., Ressner, P. a Školoudík, D. Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 569-574. ISSN 1210-7859.
Bosáková, A., Šuláková, T., Plevová, P. a Dvořáčková, J. A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 97-97. ISBN 978-80-7394-166-6.
Plevová, P., Křepelová, A., Papežová, M. a Dvořáčková, J. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer.. NEOPLASMA. 2004, s. 275-284. ISSN 0028-2685.


AutorNázev práceTypRok
Drobčinská LenkaDědičná predispozice ke kolorektálnímu karcinomudiplomová 2009 
Drobčinská LenkaMolekulárně genetická analýza zárodečné mutace v genu APCbakalářská 2007 


Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob
Hlavní řešitelMUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
Období9/2011 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub