OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Pavel Ressner

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:neurologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 276
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Bužgová, R., Kozáková, R., Bar, M., Škutová, M., Ressner, P. a Bártová, P. Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol. In: 20th International Conference on Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Praha. 2018.
Kašičková, L., Ressner, P. a Bar, M. Lakunární ischemický iktus. Neurologie pro praxi. 2017, č. 18, s. 424-424. ISSN 1213-1814.
Beránková, D., Krulová, P., Mračková, M., Eliášová, I., Košťálová, M., Janoušová, E., Stehnová, I., Bar, M., Ressner, P., Nilius, P., Tomagová, M. a Rektorová, I. Addenbrookský kognitivní test - orientační normy pro českou populaci. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 300-305. ISSN 1210-7859.
Beránková, D., Krulová, P., Mračková, M., Eliášová, I., Košťálová, M., Janoušová, E., Stehnová, I., Nilius, P., Ressner, P., Bar, M., Zákopčanová Srovnalová, H., Rektorová, K. a Coufalová, K. ADDENBROOKE?S COGNITIVE EXAMINATION: NORMATIVE STUDY FOR CZECH POPULATION. In: Book of Abstract.
Ressner, P., Nilius, P., Beránková, D., Zákopčanová Srovnalová, H., Bártová, P., Krulová, P. a Bar, M. Computer asisted cognitive rehabilitation in stroke and Alzheimer´s disease - pilot study. In: 8th World Congress on Neurorehabilitation. Istanbul. 2014.
Ressner, P. a Bártová, P. Kognitivní poruchy u Huntingronovy nemoci. Cesk Slov Ne urol, 2014. s. 56-56.
Kaniová, M., Ressner, P., Kopecká, B. a Zeleník, K. Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 329-332. ISSN 1213-1814.
Bártová, P., Kraft, O., Bernátek, J., Havel, M., Ressner, P., Langová, K., Herzig, R. a Školoudík, D. Transcranial sonography and I-123-FP-CIT single photon emission computed tomography in movement disorders. ULTRASOUND MED BIOL. 2014, roč. 40, s. 2365-2371. ISSN 0301-5629.
Bar, M., Ressner, P., Bártová, P. a Zákopčanová Srovnalová, H. Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation in Stroke and Alzheimer?s Disease - a Pilot Study. In: 23rd meeting of ENS. Barcelona. 2013.
Ressner, P., Král, M., Školoudík, D., Bártová, P., Bártková, A., Šaňák, D., Obereignerů, R. a Veverka, T. Neurologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3244-1.
Ressner, P., Bar, M. a Novák, V. Neurologie-Obrazový atlas. 2013.
Bar, M. a Ressner, P. Obrazový atlas neurologie. Ostrava: Ostravská universita, 2013.


NE1LFNeurologie


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub