OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Michal Hladík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 515
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1960 – 1972Základní škola a Gymnasium – Praha – maturita
1972 – 1978Fakulta dětského lékařství UK – Praha – MUDr.

Kvalifikace

2000Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta – Martin – PhD.
2003Univerzita Komenského – Bratislava – hDoc.
2008Bratislava – Habilitace – Docent pediatrie
2008Krajský soud – Ostrava – soudní znalec v oboru zdravotnictví

Další vzdělávání, kurzy

19821. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Praha
19862. Atestace z Pediatrie, IPVZ, Phaha
1997Atestace z nefrologie, SPAM, Bratislava
2007Atestace z intenzivní medicíny, IPVZ, Praha

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudpřednosta, FNO, Klinika dětské lékařství
2003 – 2009primář, FNO, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče
2000 – 2003úsekový lékař, FNO, Klinika dětského lékařství
1995 – 1999primář, FNO, centrum pro dětskou dialýzu a nefrologii
1987 – 1995zástupce primáře, dětské oddělení, nemocnice Vítkovice
1979 – 1987sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětské oddělení
1978 – 1979sekundární lékař, Závodní nemocnice Vítkovice, dětský domov pro děti do 3 let

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudvedoucí katedry, LF–OU, Katedra Pediatrie a Neonatologie
2013 – 2017člen, akademický senát, Ostravská univerzita, Ostrava
2011 – 2015člen, vědecká rada, Ostravská univerzita, Ostrava

Ocenění

2002Grant IGA „ Eliminace cytokinů CVVH u popáleninového traumatu“
2009Grant IgA „Analgosedace volatilními anestetiky u dětí na umělé plicní ventilaci“
2012Grant Moravskoslezského kraje (01549/2012/RRC) Stanovení renálních rizik u závažně a kriticky nemocných dětí pomocí NGALu

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LF UK, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF UK Bratislava, člen
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF MU Brno, člen
Komise pro aprobační zkoušky MZ ČR, člen
Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF OU Ostrava, předseda
Komise pro akreditace pracovišť pediatrie MZ ČR, člen
Zkušební komise pro atestační zkoušky z pediatrie MZ ČR, člen

Působení v zahraničí

1992stáž, Dialyzační centrum Bonn, Německo
1997hostující vědecký pracovník, Univerzita Lyon, Francie

Jazykové znalosti

Francouzština
Maďarština
Angličtina


Všechny publikace

Hladík, M. Co se skrývá za infekcí močových cest u dětí.. In: 21. pracovní setkání "Antibiotická politika" 2017 Soláň. Ostrava: Fakultní nemocnice, 2017. s. 27-29. ISBN 978-80-906549-7-6.
Hladík, M. a Olos, M. Desetiminutová intravaskulární koagulace. In: Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči: Sborník příspěvku 14. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 7.2-.8.2.2017 2017-02-07 Clarion congres hotel. s. 34-35. ISBN 978-80-88159-56-8.
Hladík, M., Mílková Pavlíková, K. a Malá, E. IV. Kongres pediatrů v Ostravě. In: IV. Kongres pediatrův Ostravě. Clarion Congress Hotel Ostrava. 2017.
Hladík, M. Jak nepřežít zdravý životní styl. [Konference]. Bratislava, Slovenská republika. 2017.
Zaoral, T., Hladík, M., Zapletalová, J., Trávníček, B. a Gelnarová, E. Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis. PEDIATR CRIT CARE ME. 2016, roč. 17, s. 399-405. ISSN 1529-7535.
Hladík, M. a Petrík, O. Poruchy vnitřního prostředí, tekutiny, aki, eliminační metody u dětí. In: XIII. Sympozium "Aktuality v dětské intenzicní péči". Clarion Congres Hotel Ostrava. 2016.
Hladík, M. Poruchy vnitřního prostředí u dětí. Československá pediatrie. 2016, roč. 71, ISSN 0069-2328.
Hladíková, A., Olos, T., Hladík, M., Šilhánová, E. a Medřická, H. Rizika anestezie.. In: Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením. 1. Vydání. vyd. Ostrava: Angelman CZ, spolek, 2016. s. 91-99. ISBN 9788073294212.
Hladík, M. Základní postupy při podezření na intoxikaci. In: III. Kongres pediatrů v Ostravě. Clarion Congres Hotel Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava. 2016.
Nowaková, M., Kordoš, P., Hladík, M., Medřická, H., Kaleta, B. E. a Lipina, R. Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty. Pediatrie pro Praxi. 2015, roč. 16, s. 308-311. ISSN 1213-0494.
Hladík, M. Správně prováděná základní resuscitace dětí. In: Pediatrie pro praxi II. kongres pediatrů a dětských sester v Brně. Brno. 2015.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L. a Čermáková, J. Kojenec s nejasnou horečkou. In: Kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava. 2014.
Hladík, M. Obtížná intubace a následná forenzní kalvárie. In: Pediatrie pro praxi. Solen, 2014. ISSN 1803-5892.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Hladík, M., Duda, J., Zaoral, T., Kordoš, P. a Medřická, H. Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 253-254. ISSN 1213-0494.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Hladík, M. Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici. In: Pediatrie dnes 2. Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, 2013. s. 5-11. ISBN 978-80-260-4915-9.
Hladík, M. Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.. -. 2013, roč. 8, s. 5-7. ISSN 1336-863X.
Hladík, M. Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?. s. 24-27. ISBN 978-80-260-3608-1.
Hladík, M. a Kuhn, T. Pediatrie dnes 2. Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, 2013. ISBN 978-80-260-4915-9.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Všianský, F. a Karlík, T. Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children. In: 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis (CECE 2012). Brno. 2012.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Kovács, L., Hladík, M., Pevalová, L. a A Kol., .. Pediatria. 2010.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub