OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Markéta Skalná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 152, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Výzkumné obezitologické centrum (Lékařská fakulta)
Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 3512
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Skalná, M., Bužga, M., Macháčková, J., Štembírek, J. a Novák, V. Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Štembírek, J., Novák, V., Skalná, M., Hybášková, J., Bužga, M., Hodan, R. a Stránský, J. Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karlovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.

Všechny publikace

Skalná, M., Bužga, M., Macháčková, J., Štembírek, J. a Novák, V. Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Štembírek, J., Novák, V., Skalná, M., Hybášková, J., Bužga, M., Hodan, R. a Stránský, J. Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karlovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.
Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie.. 2016.
Šedý, J. a Skalná, M. Incidental finding of multiple Pacinian neuroma in hand. The Journal of Dermatology. 2015, roč. 2015, s. 743-744. ISSN 1346-8138.
Pechníková, M., De Angelis, D., Gibelli, D., Vecchio, V., Cameriere, R., Zeqiri, B. a Cattaneo, C. Twins and the paradox of dental-age estimations: A caution for researchers and clinicians. HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY. 2014, roč. 65, s. 330-337. ISSN 0018-442X.
Pechníková, M., Mazzarelli, D., Poppa, P. a Cattaneo, C. Mikroskopická analýza zlomenin kostí způsobených různou rychlostí. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Osravě, 2013. Ostravská univerzita v Osravě, 2013. s. 100-103. ISBN 978-80-7464-364-4.
Pechníková, M., Porta, D., Mazzarelli, D., Rizzi, A., Gibelli, D. a Cattaneo, C. Detection of metal residues on bone using SEM-EDS. Part I: Blunt force injury. Forensic Science International. 2012, č. 223, s. 87-90. ISSN 0379-0738.
Pechníková, M., Vecchio, V., Gibelli, D., Cameriere, R., De Angelis, D. a Cattaneo, C. Rozdílnosti v zubním věku dvojčat určeném z RTG snímků. In: Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2012. Národní muzeum, 2012. s. 11-16. ISSN 0036-5335.
Pechníková, M., Porta, D. a Cattaneo, C. Distinguishing Between Perimortem and Postmortem Fracture: Are Osteons of Any Help?. International Journal of legal Medicine. 2011, č. 125, s. 591-595. ISSN 0937-9827.
Pechníková, M., Gibelli, D., de Angelis, D., de Santis, F. a Cattaneo, C. The "blind age assessment": applicability of Greulich and Pyle, Demirjian and Mincer aging methods on a population of unknown ethnic origin. La Radiologica Medica. 2010, č. 116, s. 1105-1114. ISSN 1826-6983.
Pechníková, M., Drozdová, E. a Čižmář, Z. Decapitation on medieval Hospital Cemetery from Znojmo, Czech Republic. Anthropologie - International Journal of the Science of Man. 2009, s. 265-271. ISSN 0323-1119.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub