OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů

Zdeňka Hajduková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZW 201, budova ZW
funkce:
obor činnosti:pracovní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1787
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Klimková, P. Alergenní riziko v dolech OKD. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 44-44. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Brhel, P. Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání). s. 39-39. ISBN 978-80-254-6811-1.
Hajduková, Z., Nakládalová, M., Pelclová, D., Machartová, V., Bejčková, H., Boušová, K., Brhel, P., Hejlek, A. a Hrnčíř, E. Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 2, s. 82-85. ISSN 0032-6291.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou. s. 364-371. ISBN 978-80-7159-176-4.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. Ostrava: Epava Olomouc, 2010. Epava Olomouc, 2010. s. 73-73. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Hajduková, Z. Objektivní vyšetření sluchu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 39-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Hajduková, Z. Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 2, s. 88-91. ISSN 0032-6291.
Brhel, P., Fenclová, E. a Hajduková, Z. Profesní astma v České republice. ISBN 978-80-254-6811-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 6-12. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Lochmanová, R. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. s. 44-44. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, Bc., P. a Menzlová, M. Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 48-48. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y. a Klimková, P. Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání. In: Sborník abstrakt. s. 16-16. ISBN 978-80-254-3883-1.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P., Makhoul, M. a Hromádková, R. Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou. Pracovní lékařství. 2009, č. 2, s. 69-73. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Klimková, P. Kůže a alergeny v pracovním prostředí. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 50-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z., Sachová, P. a Janout, V. Kvalita hlasu u hlasových profesionálů. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 164-171. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. In: Sborník souhrnů. s. 73-. ISBN 978-80-7368-804-2.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P. a Šrámková, M. Profesionální alergické dermatitidy. Pracovní lékařství. 2009, č. 1, s. 32-35. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Klimková, P. a Menzlová, M. Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD. In: Sborník abstrakt. s. 55-. ISBN 978-80-254-4209-8.
Hajduková, Z. a Macháček, I. Alergeny v pracovním prostředí. s. 17-17. ISBN 978-80-7368-467-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008, č. 14, s. 106-107. ISSN 1219-1221.
Hajduková, Z. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008. 2008.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 172-173.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice. In: Sborník souhrnů. s. 8-9. ISBN 978-80-7368-505-8.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 132-132.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice. Pracovní Lékařství. 2008, roč. 60, č. 3, s. 12-. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Menzlová, M., Straková, V. a Kosek, V. Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu. Pracovní lékařství. 2007, roč. 59, s. 88-92. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Pólová, J. Alergici v ambulanci cestovní medicíny. In: Sborník X.česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. s. 56-. ISBN 80-239-6549-2.
Hajduková, Z. Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2. Pracovní lékařství. 2006, roč. 58, s. 33-37. ISSN 0032-6291.
Menzlová, M., Kristek, J., Hajduková, Z., Sikorová, M. a Pastrňáková, Z. Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie. In: Sborník abstrakt-Slezské dny preventivní medicíny. s. 47-. ISBN 80-7368-152-8.
Hajduková, Z. a Pólová, J. Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest. In: Sborník XIII.Luhačovické dny. s. 10-. ISBN 80-239-6581-6.
Hajduková, Z., Straková, V., Menzlová, M. a Kosek, V. Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie. Pracovní lékařství. 2006, roč. 58, s. 97-103. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Straková, V. Výskyt alergenů v dolech OKD. In: Sborník Slezské dny preventivní medicíny. s. 16-. ISBN 80-7368-152-8.
Hajduková, Z. a Straková, V. Zářazování alergiků do pracovního prostředí (doporučený postup). In: Sborník souhrnů XXXI.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006. s. 6-7. ISBN 80-7368-181-1.
Hajduková, Z. a Straková, V. Alergenní riziko v dolech OKD. In: Sborník Moravské dny hygieny práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005. ISBN 80-7368-108-0.
Hajduková, Z., Pelclová, D. a Menzlová, M. Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy. Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4. 2005, s. 239-248. ISSN 0012-3692.
Hajduková, Z., Kalinec, A. a Dušíková, D. Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu. Praktický lékař. 2005, roč. 85, s. 445-448. ISSN 0032-6739.
Hajduková, Z. Současná zdravotní rizika cestovatelů. In: Sborník Slezské dny preventivní medicíny. s. 22-.
Hajduková, Z., Pólová, J. a Kosek, V. Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny. Alergie. 2005, roč. 6, s. 109-112. ISSN 1212-3536.
Hajduková, Z. a Kubinyiová, Z. Alergie a horníci. In: Sborník. s. 7-.
Hajduková, Z., Korolová, E. a Hasmanová, H. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. 2004.
Hajduková, Z., Nakládalová, M. a Brhel, P. K diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství. 2004, roč. 56, s. 17-19. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Macháček, I., Kubinyiová, Z., Slepička, J., Havlásková, J. a Kosek, V. Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků. Pracovní lékařství. 2004, roč. 56, č. 3, s. 124-129. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Nakládalová, M. Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsoobilosti k práci. Programy kvality astandardy léčebných postupů 2004.. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2004.
Hajduková, Z., Dušíková, D. a Macháček, I. Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. Alergie. 2003, s. 128-132. ISSN 1212-3536.
Hajduková, Z. a Korolová, E. Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. In: Sborník XXVII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. s. 8-.
Hajduková, Z. a Macháček, I. Pekařské profesionální astma. Pracovní lékařství. 2003, roč. 55, s. 159-161. ISSN 0032-6291.
Brhel, P. a Hajduková, Z. Posuzování nemocí z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice s ohledem na úlohu pneumologa a alergologa. Respirace. 2003, s. 5-9. ISSN 1211-572X.
Hajduková, Z. Profesionální bronchiální astma. Pracovní lékařství. 2003, roč. 55, s. 109-112. ISSN 0032-6291.
Nakládalová, M. a Hajduková, Z. Respirační alergózy jako nemoci z povolání. In: Sborník XII.Moravskoslezské dny. s. 24-25.
Hajduková, Z. Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu. Respirace. 2003, roč. 9, s. 10-14. ISSN 1211-572X.
Brhel, P., Nakládalová, M., Boušová, K., Hajduková, Z., Lebedová, J. a Novotná, B. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče (reg.č.0/037/040). Profesionální průduškové astma.. Alergie. 2001, č. 1, s. 75-80. ISSN 1212-3536.


AutorNázev práceTypRok
Pyšová EvaAnalýza bronchoprovokačních testů s vytipovanými pracovními alergeny a jejich význam v pracovním lékařstvídiplomová 2015 
Řehová PetraAnalýza nespecifických bronchoprovokačních testů a jejich význam v pracovním lékařstvídiplomová 2015 
Maslonková LenkaPracovně lékařská péče (závodně preventivní péče) ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu Bdiplomová 2013 
Stuchlá AlexandraSystém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při prácidiplomová 2013 
Nytrová KristýnaZjišťování vztahů pletysmografického záznamu k zdravotním potížím pacientadiplomová 2011 
Valášková JanaStatistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006diplomová 2011 
Škrabalová HanaRozbor příčin astma bronchiale a alergické rýmy u pacientů vyšetřených na klinice pracovního a preventivního lékařstvídiplomová 2010 
Koppová PavlínaSledování vývoje chronické obstrukční plicní nomoci u horníků v závislosti na délce expozice v dole a kouřenídiplomová 2009 
Šustrová VeronikaRozbor funkčního vyšetření plic u horníků s pneumokoniózoudiplomová 2009 
Dombek TomášVýskyt atopie u profesionálních alergických onemocnění přiznaných na Klinice pracovního a preventivního lékařství FN Ostravadiplomová 2008 
Farná DorotaProfesní kontaktní dermatitidy hlášené na klinice pracovního a preventivního lékařství FN v Ostravědiplomová 2008 
Klímková PetraProblematika alergiků v ambulanci cestovní medicínydiplomová 2008 
Tvrdá VeronikaPrevalence aplikovaných vakcín v ambulanci cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici Ostrava v letech 1999 - 2007diplomová 2008 
Šimečková PetraVýskyt kontaktních alergenů způsobujících kožní projevy u dermatózdiplomová 2007 
Jančová MichaelaFunkční vyšetření plic u pneumokoniózdiplomová 2006 
Dobešová PetraPracovnělékařská služba se zaměřením na automechanikybakalářská 2014 
Šmigurová AndreaZdravotní rizika v Africebakalářská 2014 
Pyšová EvaPracovnělékařská služba se zaměřením na lakovny a práci ve výškáchbakalářská 2013 
Řehová PetraPracovnělékařská služba zaměřená na důlní pracovištěbakalářská 2013 
Vajdová EvaPracovně lékařská služba se zaměřením na pracovníky zoologických zahradbakalářská 2013 
Machaczka OndřejProfesionální onemocnění loktůbakalářská 2012 
Pospěchová MichaelaProfesionální onemocnění nervů horních končetinbakalářská 2012 
Křížková VeronikaZávodní preventivní péče zaměstnanců FN Ostravabakalářská 2010 
Schinzelová HanaProblematika sezónní a prasečí chřipkybakalářská 2010 
Vaňková DagmarZávodní preventivní péče u rizikových profesíbakalářská 2010 
Kovalová MartinaPůsobení klimatu na zdraví pracovníků vyjíždějících do zahraničíbakalářská 2009 
Valouchová VeronikaRozbor rizik u cestovatelů do tropů a subtropůbakalářská 2009 
Bučkevičová HanaKlimatografie a zdravotní riziko pro pracovníky v zahraničíbakalářská 2008 
Koppová PavlínaCharakteristika vyjíždějících osob na ambulanci cestovní medicíny FNsP v Ostravě (v roce 2004 - 2006).bakalářská 2007 
Farná DorotaAlergeny v pracovním prostředíbakalářská 2006 
Klímková PetraDětská obrna ve světěbakalářská 2006 
Tvrdá VeronikaOčkování cestovatelů - propagační mapabakalářská 2006 
Dombek TomášRozbor profesionálních alergenů v našem regionubakalářská 2005 
Jančová KamilaElektronický atlas maláriebakalářská 2005 
Suchánková LucieElektronický atlas vybraných tropických chorobbakalářská 2005 
Šimečková PetraElektronický atlas kožních projevů tropických chorobbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub