OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů > Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie > Technické zabezpečení

Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie - technické zabezpečení

Instrukce pro zasílání biologických materiálů na vyšetření do RL pro anaerobní bakterie:

 1. Nejlépe v  trasportních odběrových tamponech (s Amiesovým transportním médiem – systém Copan), a to jak přímo klinický materiál s podezřením na přítomnost anaerobních patogenů, tak i vitální, již izolované kmeny anaerobních patogenů (na tamponu po setření z povrchu kultivačního média na Petriho misce).
 2. Ve výjimečných případech lze zasílat izolované kmeny přímo na kultivačních médiích v Petriho miskách v edekvátním transportně-kultivačním systému v jednorázových transportních a kultivačních soupravách v anaerobním prostředí.
 3. Do RL pro anaerobní bakterie je možné zasílat i mikroaerofilní patogenní kmeny bakterií (propionibakterie, nokardie, eikenely apod.).
 4. Všechny typy materiálů je nutné dodávat do RL pro anaerobní bakterie v trojobalu dle tzv. ADR normativy EU!
 5. Ke každému biologickému materiálu musí být přiložena písemná objednávka žádaného vyšetření spolu s fakturačními a identifikačními údaji žadatele o toto vyšetření (jeho IČ a DIČ).

Personální zabezpečení:

dvě VŠ nelékařské zdravotnické profese

 • doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
  vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie
  odborný garant laboratorních vyšetření KBO LF OU
  Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
  Katedra biomedicínských oborů
  Ústav mikrobiologie a imunologie
  laboratoř ZY 272 (budova ZY)
  pracovna ZY 265 (budova ZY)
  Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh
  telefon: +420 597 091 747
  mobil: +420 607 674 058

facebook
rss
social hub