OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů

Romana Uřinovská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:biochemie, analytická a instrumentální biochemie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 393
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2004Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor: Analýza biologických materiálů

Kvalifikace

2013Postgraduální doktorské studium, obor Lékařská farmakologie, LF UP v Olomouci
2010Získání specializované způsobilosti v oboru Klinická biochemie-Bioanalytik pro klinickou biochemii

Zaměstnání, praxe

2009 - dosudFakultní nemocnice Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické farmakologie
2005 – 2009Fakultní nemocnice Motol, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
2013 - dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent s vědeckou hodností
2012 - 2013Lékařská fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent

Odborné zaměření

Analytická chemie
Farmakologie
Klinická biochemie

Ocenění

2012Cena České společnosti klinické farmakologie za nejlepší publikaci v kategorii Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách: Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107. (IF = 2.9) PubMed

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost klinické farmakologie
Česká společnost klinické biochemie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Hrudíková, E., Kacířová, I., Ďuricová, J., Uřinovská, R. a Grundmann, M. Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kořístková, B., Grundmann, M., Kacířová, I. a Uřinovská, R. Drug interaction between clarithromycin and tacrolimus - a case report. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Kolek, M., Hrudíková, E., Uřinovská, R. a Handlos, P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. Forensic Science International. 2017, roč. 2017, č. 278, s. e34-e40. ISSN 0379-0738.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of gentamicin concentrations and comparison with two immunoassay methods (chemiluminiscent assay) a polarization fluoroimmunoassay). In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT-2017. Praha: EACPT. 2017.
Brozmanová, H., Uřinovská, R., Šištík, P., Kacířová, I. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for smultaneous determination of azole antifugals in human serum [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Brozmanová, H., Kacířová, I., Uřinovská, R., Šištík, P. a Grundmann, M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for TDM of vancomycin and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay. In: 13th European congress of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine. In: 13th European congres of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Šilhán, P., Kacířová, I., Hýža, M., Uřinovská, R., Češková, CSc., P. M. E. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 2016, č. 17, s. 10-14. ISSN 1213-0508.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Uřinovská, R., Brozmanová, H., Šištík, P., Šilhán, P., Kacířová, I., Lemr, K. a Grundmann, M. Liquid chromaography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. J CHROMATOGR B. 2012, roč. 907, s. 101-107. ISSN 1570-0232.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.


AutorNázev práceTypRok
Švidrnochová VeronikaVývoj metody pro stanovení antiepileptik pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcídiplomová 2018 
Bonczková KateřinaStanovení mitotanu a jeho aktivního metabolitu metodou kapalinové chromatografiebakalářská 2018 
Matlak PatrikVývoj metody na stanovení methotrexátu metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcíbakalářská 2017 
Bačáková TerezaVývoj metody pro stanovení donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcíbakalářská 2016 
Chodelková BarboraStanovení metotrexátu chromatografickými metodamibakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub