Pracoviště lékařské biologie a genetiky

Pracoviště lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě je základnou pro výuku lékařské a molekulární biologie, klinické genetiky a genetické toxikologie. Personální obsazení pracoviště je složeno z kmenových odborných pracovníků Lékařské fakulty OU v Ostravě, odborných pracovníků Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Ostrava a odborných pracovníků Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě. Pod hlavičkou pracoviště probíhá v současné době výuka lékařské biologie a genetiky pro obor Všeobecného lékařství a další bakalářské a navazující magisterské nelékařské zdravotnické obory.

Výzkumná činnost pracoviště je v současné době soustředěna především na Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 02. 2018