OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů

Nina Dvořáčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Nina Dvořáčková
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:lékařská genetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 106
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1988 – 1993ZŠ Hulvácká Ostrava
1993 – 2000Gymnázium Volgogradská 6a Ostrava
2000 – 2007Univerzita Palackého, lékařská fakulta

Kvalifikace

2013atestace z oboru klinická genetika
2010základní interní kmen

Zaměstnání, praxe

2007 – 2010Interní klinika FN Ostrava
2010 – dosudodd. lékařské genetiky FN Ostrava
2014 – dosudklinický genetik, nemocnice Nový Jičín

Odborné zaměření

Klinická genetika

Jazykové znalosti

Angličtinapasivní znalost
Francouzštinapasivní znalost


Všechny publikace

Dvořáčková, J. a Dvořáčková, N. Stručný přehled karcinomů ledvin dospělých. In: Karcinom ledviny. 1. vydání. vyd. Praha 2: Farmakon Press, spol. s r.o., 2017. s. 7-23. ISBN 978-80-906589-3-6.
Dítě, P., Blaho, M., Bojková, M., Šímová, J., Kapounková, K., Dvořáčková, N., Svoboda, P. a Martínek, A. Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 61-64. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Šímová, J., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kapounková, K. a Martínek, A. Chronický zánět a karcinom pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 11-12. ISSN 1336?1473.
Hopenštoková, A., Žebráková, I., Kalábová, L., Šimová, J., Konvalinka, D., Měch, R., Kubová, B., Uvírová, M., Urbanovská, I., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: 12. sympozium a workshop molekulární patologie. Olomouc. 2016.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 86-86. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: XX. celostátní konference DNA diagnostiky: ABSTRAKTA XX. celostátní konference DNA diagnostiky 2016-11-03 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-270-0744-8.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Šimová, J., Kubová, B., Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Motyka, O., Žiak, D., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V. a Dvořáčková, J. Výskyt mutace genu BRAF (V600E) u melanomu v závislosti na věku pacienta v době diagnózy. In: II. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 96-100. ISBN 978-80-7464-813-7.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Dvořáčková, N., Tomášková, H., Šedivcová, M. a Dítě, P. Comparison of the prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within different tumour types (colorectal, breast, non-small cell lung cancer and brain tumours). A study of the Czech population. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2015, roč. 159, s. 466-471. ISSN 1213-8118.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub