OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů

Kristian Šafarčík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 226, budova ZY
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1740
597 374 031
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011Specializační příprava a atestace v oboru Bioanalytik pro klinickou biochemii
2005Habilitace v oboru Klinická biochemie, 1.LF UK v Praze (jmenování docentem UK)
1997 – 2001PGDS Farmakologie LF UP Olomouc (udělen vědecký titul Ph.D.)
1982 – 1985Průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví Bioanalytik v nukleární medicíně
1974 – 1975Rigorózum z biochemie, PřF UJEP v Brně (RNDr.)
1969 – 1974Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně – biochemie (Mgr.)

Kvalifikace

2005Habilitace docentem klinické biochemie 1LF UK v Praze
2001Ph.D. Farmakologie LF UP Olomouc

Další vzdělávání, kurzy

2008Manažerský kurz Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic pořádané BIBS
2008Kurz se získáním Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB Praha) – oprávnění o zvláštní způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (dohlížecí osoba , osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovištích nukleární medicíny)
2007"Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví", Project HOPE ČR
2006Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu reg.č. 026-0098-6927
2006Osvědčení pro funkci posuzovatele NASKL při ČLS JEP

Zaměstnání, praxe

2009 - dosudVedoucí Katedry biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2018 - dosudZástupce přednosty pro vědu a výuku ÚLD FN Ostrava
2009 – 2017Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava
1993 – 2009Externí výuka na KVM ZSF OU v Ostravě
1976 – 2009Vedoucí úseku laboratoří KNM, Fakultní nemocnice Ostrava
1974 – 1976Asistent Katedra biochemie PřF UJEP Brno

Odborné zaměření

Obecná a orgánová biochemie
Klinická biochemie
Laboratorní metody v klinické biochemie a nukleární medicíně
Řízení konsolidovaných laboratoří

Akademické funkce a členství v orgánech

Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Klinická biochemie (od roku 2018)
Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky programu Zdravotní laborant – Katedra biomedicínských oborů LF OU
Člen Vědecké rady LF OU (od 2008 dosud)
Člen Atestační komise pro obor Nukleární medicína – do 2017

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru Sekce imunoanalytických metod při ČSNM ČLS JEP (do roku 2017)
Člen Prezidia Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ (laboratorní metody v nukleární medicíně)
Člen výboru sekce TDM Farmakologické společnosti ČLS (1994-2004)
Člen společnosti klinické biochemie (cca 25 let)

Působení v zahraničí

1993Laboratorní firma Clinst Dr. Clemens Kunz, Mnichov
1984Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi ve Schwerinu
1985Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi v Rostocku
1986Klinika nukleární medicíny Berlín – Buch a v nemocnici Charite

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý
Němčina dorozumí se


Všechny publikace

Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Orságová, I., Rožnovský, L., Petroušová, L., Konečná, M., Kabieszová, L., Šafarčík, K. a Kloudová, A. Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2014, č. 3, s. 92-97. ISSN 1211264X.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí. In: Sympozium klinické biochemie FONS. Pardubice. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Ploticová, V., Šafarčík, K. a Švagera, Z. Surface plasmon resonance imaging - first experience. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Kušnierová, P., Ploticová, V. a Šafarčík, K. Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění. In: Laboratorní medicína (Konference). Žermanice. 2013.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F. a Šafarčík, K. Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2013.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INT J CLIN PHARM TH. 2011, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. 2011, roč. 49, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Grundmann, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Šafarčík, K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. INT J CLIN PHARM TH. 2010, č. 48, s. 87-92. ISSN 0946-1965.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method. THER DRUG MONIT. 2010, roč. 32, s. 586-593. ISSN 0163-4356.
Šafarčík, K. Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence. Klinická Biochemie a metabolismus. 2008, roč. 37, č. 16, s. 19-26. ISSN 1210-7921.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Bartoš, V. a Šafarčík, K. 25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Štern, P., Vranovský, K. a Šafarčík, K. Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence. Klinická biochemie a metabolismus. 2007,
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Laboratoční informační systémy. 2007.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Třeška, V., Bartoš, V., Liška, V., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Šafarčík, K. Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 38-38.
Bartoš, V., Doleček, R. a Šafarčík, K. The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 52-52.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Vrzalová, J., Polívková, V., Třeška, V., Šafarčík, K., Fínek, J., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Bartoš, V. Thymidine Kinase in Routine Practice. Tumor Biol.. 2006, s. 44-44.
Bartoš, V., Šafarčík, K., Štern, P. a Budina, M. How useful can EQA system be?. In: 16th IFCC-FESCC Europeancongess of clinical biochemistry and Laboratory medicine. Glasgow, Skotsko. 2005.
Bartoš, V., Štern, P., Uhrová, V. a Šafarčík, K. Questionable results of NSE in EQA. In: XXXIII.Meeting of ISOBM . Rhodos, Řecko. 2005.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Bartoš, V. Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea. Hell J Nucl Med. 2004, s. 56-57.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Stepien, A. Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma. World j Nucl Med. 2004, s. 26-32.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Stepien, A. Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma. World j. Nucl. Med. 2004, s. 26-32.
Šafarčík, K., Kraft, O. a Bartoš, V. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination. World J. Nucl. Med. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Bartoš, V. a Kraft, O. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion. World J Nucl. Med 2004. 2004, s. 55-55.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 508-508. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology. Basel. 2003.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A. In: Sborník Konference k X. výročí založení Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DUR, IV.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 20-20. ISBN 80-7042-337-4.
Šafarčík, K., Komzáková, I., Bartoš, V. a Grundmann, M. Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Česká a slovenská farmacie. 2002, roč. 51, č. 5, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 107-111. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Šafarčík, K., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování cyklosporinu A. Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 159-167. ISSN 1210-7816.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V., Jegorov, A. a Grundmann, M. Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods. Clin. Chim. Acta. 2001, roč. 310, s. 165-171. ISSN 0009-8981.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Šafarčík, K., Bartoš, V., Brozmanová, H., Jegorov, A. a Grundmann, M. Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients. Clin. Chem. Lab. Med.. 2001, s. 363-363. ISSN 1434-6621.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Jegorov, A. High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients. J. Chromatogr. B. 2000, roč. 749, s. 93-100. ISSN 0378-4347.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther Drug Monit. 1999, s. 484-484.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. In: VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Cairns. 1999.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 484-484. ISSN 0163-4356.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Jegorov, A. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 18-18.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference TDM: Abstrakta VI. pracovní konference o TDM 1999-09-23 . Rožmov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 25-25.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 25-25.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 10-10.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi: XV. konference o arteriální hypertenzi 1998-09-08 . Rožnov: Rožnov, 1998. Rožnov, 1998.
Brozmanová, H., Šafarčík, K., Jegorov, A., Wasserburgerová, R. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA. Čs. Fyziol.. 1998, ISSN 1210-6313.
Brozmanová, H., Jegorov, A., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou. In: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze 1997-05-26 . Znojmo: Znojmo, 1997. Znojmo, 1997. s. 1-1.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem. In: III. pracovní konference o TDM: III. pracovní konference o TDM . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1996. Rožnov p. Radhoštěm, 1996.
Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K., Čech, M. a Ličková, R. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání. Čs. fyziol.. 1990, s. 133-133.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 156-156.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Abstracts, Dose-Response-Relationship of Drugs. International Satelite Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. and Therapeutics.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Wuppertal. 1989.
Grundmann, M., Kümpel, Q., Staněk, K., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients. In: Abstracts IVth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 136-136.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 164-164.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockolm. 1986.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1986, s. 22-22.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm . 1986.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm. 1986.
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap.. s. 126-126.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz. Čs. fyziol.. 1986, s. 238-238.
Šafarčík, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Čech, M. Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1985, s. 446-446.
Grundmann, M., Neuwirt, K., Šafarčík, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Závodná, L., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům . Čs. fyziol.. 1985, s. 471-471.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání. Čs. fyziol.. 1985, s. 424-424.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz. Čs. fyziol.. 1984, s. 418-418.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků. In: 33. FD. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers. In: Inter. Symposium on Clinical Pharmacology. Berlín. 1983.
Šafarčík, K. a Grundmann, M. RIA metoda stanovení námelových alkaloidů. In: 33. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení. Čs. fyziol.. 1982, s. 136-136.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
BC1LFBiochemie I - cvičení
ACHRAZáklady lékařské chemie a biochemie
ACHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
BCNK1Základy lékařské biochemie 1
BCNK2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BC1LFBiochemie I.
BC2LFBiochemie II.
BCHN1Základy lékařské biochemie 1
BCHN2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BIOMPBioch. vyšetřovací metody v medicíně
BIOMSSeminář z bioch. vyšetřovacích metod
CTPNKChemie a toxikologie potravin
CHEVZZáklady lékařské chemie a biochemie
CHFDKChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFDPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPKChem. faktory v život. a prac. prostředí
IMUNOLigandová analýza - imunoanal. metody
KLBCHKlinická biochemie
KLSP1Klinická laboratorní praxe 1
KLSP2Klinická laboratorní praxe 2
KL1LFKlinická biochemie
KL2LFKlinická biochemie - semináře
OBBCHZáklady lékařské biochemie
OBCHEZáklady lékařské chemie
PDDPRPředdiplomová praxe
PRAXEOdborná praxe
SZZK1Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
SZZK3SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
SZZK4SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
ZCHNKZáklady chemie
ZCHNTZáklady chemie
ZSPZLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
0IAIMAnalytické a instrum. metody v biochemii
0IBCNZáklady lékařské biochemie 1
0IBC1Základy lékařské biochemie 1
0IBC2Aplikovaná lékařská biochemie 2
0ICTNChemie a toxikologie potravin
0ICTPChemie a toxikologie potravin
0ICHKZáklady lékařské chemie a biochemie
0ICHOZáklady lékařské chemie a biochemie
0ICHRZáklady lékařské chemie a biochemie
0IKP1Klinická laboratorní praxe 1
0IKP2Klinická laboratorní praxe 2
0ILBCZáklady lékařské biochemie
0ILCHZáklady lékařské chemie
0IPPLPředdiplomová praxe
0IPRXOdborná praxe
0ISZOObhajoba bakalářské práce
0ISZ1SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
0ISZ2SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
0ISZ3SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IZCKZáklady chemie
0IZCHZáklady chemie
0IZVLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
1NKZCZáklady chemie
2NKBCZáklady lékařské biochemie 1
3NKABAplikovaná lékařská biochemie 2
3NKCTChemie a toxikologie potravin
1CHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
1CHRPZáklady lékařské chemie a biochemie


AutorNázev práceTypRok
Chadžijski FilipČinnost laboratorního pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření v podmínkách velkého laboratorního komplexu.diplomová 2013 
Biskupová JanaKvantitativní stanovení prokalcitoninu v intenzivní medicínědiplomová 2008 
Újezdská DanielaStanovení choriového gonadotropinu (hCG) na imunoanalyzátoru DxI 800bakalářská 2011 
Chadžijski FilipAplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborůbakalářská 2009 
Rychnovská MilušeTumorový marker CYFRA 21-1 - imunoanalytická stanoveníbakalářská 2008 
Zezulová MarkétaScintigrafická vyšetření skeletu a hodnoty vybraných nádorových markerů u karcinomu prostatybakalářská 2007 
Biskupová JanaSrovnatelnost výsledků přímého stanovení volného testosteronu a indexu volného testosteronu (FTI)bakalářská 2006 


Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modernizace výukových postupů a programů ve výuce laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub