OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav rehabilitace

Jolana Kondziolková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jolana Kondziolková
místnost, podlaží, budova: ZO 110, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1620
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2004Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, katedra antropologie, studijní obor učitelství sociálních a zdravotních předmětů, dálková forma
1989 – 1990pomaturitní specializační studium, obor ergoterapeut
1976 – 1978Střední zdravotnická škola v Ostravě, obor rehabilitační pracovník, nástavbové studium absolventů gymnázií
1972 – 1976Gymnázium

Další vzdělávání, kurzy

Segmentové masáže, manuelní lymfodrenáž, měkké techniky pro rehabilitační pracovníky, měkké techniky pro učitele, kurzy míčkování, kurz Základní principy R Brunkow, kurz Využití vývojové kinezioterapie při léčbě hybných poruch, kurz Rehabilitace u CMP – Bobath koncept – základní kurz (The assessment and treatment of adults with neurological condicions), kurz Asistenční techniky a metody při práci s osobami s handicapem.

Zaměstnání, praxe

2006 – dosudodborný asistent na katedře rehabilitace Ostravské univerzity v Ostravě
1995 – 2006učitelka na SZŠ a VZŠ v Ostravě, obory fyzioterapeut a ergoterapeut
1986 – 1995rehabilitační pracovník v Hornické nemocnici v Karviné
1978 – 1986rehabilitační pracovník v Rehabilitačním ústavu Karviná – Darkov

Odborné zaměření

Ergoterpie

Akademické funkce a členství v orgánech

2006 – dosudodborný asistent

Konference

Aktivní účast na odborných konferencích
Aktivní účast na mezinárodní ergoterapeutické konferenci v Krakowie (Polsko) Edukacja ergoterapii w RC (2012)

Jazykové znalosti

Polštinavýborně
Ruštinapasivně


Všechny publikace

Dabrowská, M., Sochorová, H. a Kondziolková, J. Rehabilitace u dětí s DMO: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H., Kristiníková, J., Kondziolková, J. a Chválková, D. Robotická rehabilitace: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kondziolková, J. Teorie ergoterapie 2. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Kondziolková, J. Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se speciálními potřebami 2. 2013.
Kondziolková, J. Teorie ergoterapie 1. 2013.
Kondziolková, J. Ergoterapie v klinických oborech 2. 2012.
Kondziolková, J. Ergoterapie v klinických oborech 3. 2012.
Kondziolková, J. Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 22-23. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kondziolková, J. Porovnání bakalářských prací s podobnou tématikou v oborech ergoterapeut a fyzioterapeut v rámci komplexní rehabilitace. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava. 2012.
Krhutová, Z., Vyskotová, J., Kristiníková, J. a Kondziolková, J. Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1. 2011.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EEDETErgoterapie a ergodiagnostika
EKLO1Ergoterapie v klinických oborech1
EKLO2Ergoterapie v klinických oborech 2
EKLO3Ergoterapie v klinických oborech 3
EKLO4Ergoterapie v klinických oborech 4
ERGT1Ergoterapie
ERPODErgoterap. přístupy u osob s disabilitou
LRET1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
LRET2Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 2
REPE1Rehabilitační propedeutika1-ERG
REPE2Rehabilitační propedeutika2-ERG
REPP1Rehabilitační propedeutika 1
REPP2Rehabilitační propedeutika 2
RHOKSRehabilitace v ošetřovatelské péči
ROPVSRehabilitace v ošetřovatelské péči
SLET1Sociální rehabilitace a legislativa 1
SLET2Sociální rehabilitace a legislativa 2
TCET1Terapeutické činnosti a techniky 1
TCET2Terapeutické činnosti a techniky 2
TRET1Teorie ergoterapie 1
TRET2Teorie ergoterapie 2
UKIN1Úvod do kinezioterapie 1
UKIN2Úvod do kinezioterapie 2
UKLE2Úvod do klinické ergoterapie 2
1LRE1Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
1REP1Rehabilitační propedeutika 1
1RPE1Rehabilitační propedeutika1-ERG
1TCE1Terapeutické činnosti a techniky 1
1TRE1Teorie ergoterapie 1
1UKI1Úvod do kinezioterapie 1
2LRE2Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 2
2RPE2Rehabilitační propedeutika2-ERG
2TCE2Terapeutické činnosti a techniky 2
2TRE2Teorie ergoterapie 2
2UKI2Úvod do kinezioterapie 2
3EEDEErgoterapie a ergodiagnostika
3EKL1Ergoterapie v klinických oborech1
3ERG1Ergoterapie
3ERPOErgoterap. přístupy u osob s disabilitou
4EKL2Ergoterapie v klinických oborech 2
4UKL2Úvod do klinické ergoterapie 2
O3ROPRehabilitace v ošetřovatelské péči


AutorNázev práceTypRok
Kolaříková RomanaFyzioterapie po konzervativní léčbě zlomeniny distální části radiabakalářská 2018 
Bajerová ElenaErgoterapie u houslistůbakalářská 2017 
Plandorová MichaelaPředpracovní ergoterapie pacienta s traumatickým poraněním ramenního kloububakalářská 2017 
Podzemná DorotaPreventivní ergonomická opatření u povolání dentální hygienistkybakalářská 2016 
Bližňáková RomanaErgoterapie u osob s poruchou autistického spektra zaměřená na zlepšení kognitivních funkcí a sebeobsluhybakalářská 2015 
Kothánková NikolErgoterapie u pacienta s transverzálním postižením míchy v chronickém stádiubakalářská 2015 
Struhalová AdélaPorovnání působnosti ergoterapeuta na vybraných psychiatrických pracovištíchbakalářská 2014 
Gargošová LucieMožnosti funkčních aktivit horní končetiny u žen po ablaci prsu.bakalářská 2013 
Ogrocká BeataVyužití origami v ergoterapii u vybraných diagnózbakalářská 2013 
Brázdilová IvaVliv postižení dítěte na rodinubakalářská 2012 
Diopanová HanaNácvik správných pohybových stereotypů a úprava domácího prostředí ženy na mateřské dovolenébakalářská 2012 
Janečková RomanaSoučasné povědomí o ergoterapii v Ostravě a okolíbakalářská 2012 
Janiczková KarolínaProblémy vozíčkáře s bariérovostí kulturních a sportovních objektů v Třincibakalářská 2012 
Poloková LucieKorekce poloh a pohybových stereotypů administrativního pracovníkabakalářská 2012 
Humlová MarieErgoterapie v agentuře domácí péčebakalářská 2011 
Kučáková ZuzanaÚprava a nácvik vhodných pracovních pohybových stereotypů a poloh u dělníků vyrábějících plastová oknabakalářská 2011 
Šamalová HanaErgoterapie v rámci edukace a vedení k samostatnosti diabetických dětíbakalářská 2011 
Školníková TerezaErgoterapie u pacientů s Alzheimerovou choroboubakalářská 2011 
Čupálková IvaMožnosti nácviku denních aktivit u paraplegikabakalářská 2010 
Damborská ZuzanaDenní aktivity u fokomelie horní končetinybakalářská 2010 
Hrubá MagdalénaADL a vybavení vhodnými pomůckami pacienta s TEP kyčelního kloububakalářská 2010 
Jasná PetraADL u pacientů s transverzálním postižením míchy v subakutním a chronickém stádiubakalářská 2010 
Moravcová KateřinaBariéry v obci Bolatice z pohledu vozíčkářebakalářská 2010 
Vacková PetraNácvik správných pohybových stereotypů a pracovních poloh u pracovnic přepážkybakalářská 2010 
Jurtíková HanaErgoterapie u Dupuytrenovy nemocibakalářská 2009 
Kozelková LenkaErgoterapie u syndromu karpálního tunelubakalářská 2009 
Pavlasková DarinaErgoterapie u parézy nervus radialis.bakalářská 2009 
Pektorová SimonaErgoterapie u dítěte v předškolním věku s vrozenou vadou rukybakalářská 2009 
Sochová MartinaErgoterapie u pacienta s poraněním flexorového aparátu rukybakalářská 2009 
Šustrová VěraFyzioterapie u ablace mammybakalářská 2009 
Létalová LucieRehabilitační terapie a autoterapie u Dupuytrenovy kontrakturybakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub