Život nevidomého

Dne 28. března 2008 se skupina studentek 2. ročníku oboru Ergoterapie zúčastnila přednášky s nevidomým Jakubem na  téma „Život nevidomého“. Jako dítě Jakub chodil do mateřské školy se „zdravými“ dětmi, byl žákem standardní základní školy, maturoval na gymnáziu v Havířově (absolvoval bez úlevy všechny předměty) a nyní je studentem 2. ročníku Právnické fakulty v Brně. Během dvouhodinového přátelského posezení Jakub vyprávěl o příčině ztráty jeho zraku, o problémech a zajímavostech v osobním životě, každodenně prožívaných reakcích „zdravých“ lidí a také o nejrůznějších životních zkušenostech jeho podobně postižených přátel.

Život nevidoméhoŽivot nevidoméhoŽivot nevidoméhoŽivot nevidomého

Studentkám vysvětlil využívání různých kompenzačních pomůcek, které mu usnadňují provádět některé každodenní činnosti nebo orientovat se v novém, cizím prostředí. Na ukázku přinesl učebnice psané Braillovým písmem (dokonce učebnici angličtiny pro nevidomé), speciálně upravený notebook a další zajímavé pomůcky. Nejmilejší na setkání byla Xenie, která k nám Jakuba dovedla, po celou přednášku věrně asistovala a ráda se nechala pohladit a pochválit – byla to fenka labradora, tedy Jakubův vodící pes.

Dvouhodinové setkání s Jakubem bylo velmi bezprostřední, v příjemné atmosféře a většina přítomných budoucích ergoterapeutek tak poprvé měla možnost přijít do blízkého kontaktu s nevidomou osobou a dovědět se mnoho užitečných postřehů, které by případně mohly využít v praxi, ale i v denních situacích při setkání s nevidomým. Jakub s ochotou odpovídal na  všechny dotazy a bez zábran komunikoval na jakékoli téma týkající se problémů nevidomých.

Děkujeme Jakubovi, že přišel mezi nás a obohatil naše skromné znalosti z oblasti světa nevidomých.

Kateřina Kubienová,
studentka 2. ročníku Ergoterapie