Odborná konference Ortotika horní končetiny

Dne 23. února 2008 proběhla další z úspěšné série odborných konferencí, kterou pořádá Katedra rehabilitace ZSF OU a národní pobočka ISPO ČR. Tématem byla problematika ortéz horní končetiny se speciálním zaměřením na terapii při poranění ruky. Odborné konference, které začali organizátoři pořádat v loňském roce, se dostaly do povědomí širokého okruhu zájemců z řad lékařů i ostatních zdravotnických profesí především proto, že řeší přednášenou problematiku z různých profesních pohledů a dávají tak možnost multidisciplinární spolupráce. O témata poslední jmenované konference byl obrovský zájem, takže organizátoři vzhledem ke kapacitě přednáškové místnosti nemohli uspokojit všechny zájemce. I tak se na akci sešlo téměř 140 účastníků. Konferenci zahájil Doc. RNDr. Miroslav Janura, dr., vedoucí katedry rehabilitace a zároveň prezident národní pobočky ISPO ČR. Celé setkání pak uvedla Mgr. Jana Vyskotová z katedry rehabilitace přednáškou o „Kineziologii ruky“.

V následujících příspěvcích prezentovali přednášejí, kteří jsou předními odborníky ve svých oborech novinky a zkušenosti z „Možností ortopedie v léčbě horní končetiny“ (MUDr. Richard Kašpárek) a také z  „Možností plastické chirurgie při postižení horní končetiny“ (MUDr. Bronislav Vřeský). Tato sdělení byla vhodně doplněna praktickou přednáškou ergoterapeutky Ivany Krejčí z rehabilitační kliniky FNO na téma „Aplikace termoplastických dlah horní končetiny u pacientů na rehabilitačním oddělení“. Celé setkání pak bylo završeno příspěvky kolegů z ortoticko-protetických pracovišť na téma „Technický přehled ortéz horní končetiny“ (Ing. Jiří Rosický, CSc.) a „Indikace ortéz horní končetiny“ (MUDr. Petr Krawczyk).

Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008