Odborná konference Rehabilitace u dětí s DMO

Ústav rehabilitace a Katedra biomedicínských oborů LF OU ve spolupráci s Klinikou léčebné rehabilitace FNO zvou na odbornou konferenci

Rehabilitace u dětí s DMO

  • 21. října 2017
  • aula Lékařské fakulty OU (ZY 373) - budova ZY, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh

Program konference:
8:30 - 8:50Registrace účastníků
8:50 - 9:00Zahájení konference
9:00 - 9:20Naše cesta s DMO
Jana Urbánková - rodič dítěte s 
9:20 - 9:40Rehabilitace jinak
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. - garant studijního programu Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče, FSS OU
9:40 - 10:00DMO pohledem neurologa
MUDr. Marie Kunčíková - neurolog
10:00 - 10:20Definice a klasifikace DMO
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA - přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO
10:20 - 10:40Hra jako rehabilitační prostředek či cíl?
Hana Šámalová Bc. - ergoterapeut
10:40 - 10:55Přestávka (káva, občerstvení)
10:55 - 11:15Současný stav Bobath konceptu v dětské rehabilitaci v ČR
Mgr. Veronika Kristková - fyzioterapeut
11:15 - 11:35Senzorická integrace u dětí s DMO
Mgr. Hana Robenková - fyzioterapeut
11:35 - 11:55Tejpování u dětí s DMO
Lucie Krestová, Dis. - fyzioterapeut
11:55 - 12:15Teorie motorického učení v kontextu dětské rehabilitace
Mgr. Petra Smolová - fyzioterapeut
12:15 - 12:30Přestávka (káva, občerstvení)
12:30 - 12:50Dítě s DMO a jeho rodina z pohledu psychologa
Mgr. Vendula Prokopová - psycholog
12:50 - 13:10Faktory ovlivňující rozvoj řeči v prelingválním období u dětí s těžkým postižením
Mgr. Marcela Jarolímová - logoped
13:10 - 13:30Zkušenosti studentů odlehčovací služby Respit s léčebnou rehabilitací v domácím prostředí
Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová, Bc. Lenka Sládková, DiS., a Bc. Kristýna Kvitová - zástupci odlehčovací služby Respit
13:30 - 13:50Výživa a podávání stravy dětem s DMO
Mgr. Petřeková Karin - nutriční terapeut
13:50 - 14:00Přestávka (káva, občerstvení)
14:00 - 16:30Workshop

Konferenční poplatek (možno hradit pouze bezhotovostně)

Pasivní účastníci konference hradí ve výši:

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, informační materiály, občerstvení.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutno se do 16. října 2017 na konferenci zaregistrovat prostřednictvím elektronického formuláře a uhradit platbu nejpozději do 20. října 2017. Informace k úhradě poplatku převodem budou vygenerovány po vyplnění přihlášky.