Publikační činnost - IS PUBL
ASPIRACE KOVOVÉ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Marek Plášek, Bedřich Porzer, Karol Zeleník, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2017, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

BIOMECHANICS - AIRFLOW IN THE NASAL CAVITY AND THE NASAL SEPTUM PERFORATION
Marek Plášek, K. Frydrýšek, S. Drábková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Evaluation of the WinROP system for identifying retinopathy of prematurity in czech preterm infants
Juraj Timkovič, M. Pokryvkova, K. Janurova, D. Barinova, Renáta Poláčková, Petr Mašek
Rok: 2017, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Familiární epizodická ataxie 1.a 2.typu
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Z. Čada
Rok: 2017, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Kinetóza
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Rok: 2017, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study)
Martin Formánek, Debora Jančatová, Pavel Komínek, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Rok: 2017, Clinical Otolaryngology
článek v odborném periodiku

Léky navozená porucha rovnováhy
Karol Zeleník, Martin Formánek, Pavel Komínek, Z. Čada
Rok: 2017, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Novorozenecký screening sluchu - význam, současný stav v ČR
Pavel Komínek, V. Chrobok, Karol Zeleník, J. Dršata
Rok: 2017, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Otto Wichterle und weiche Kontaktlinsen
Adam Kopecký, Jan Němčanský, K. R. Koch, L. M. Heindl
Rok: 2017, Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde
článek v odborném periodiku

Poučení pro praxi
Z. Čada, V. Chrobok, Pavel Komínek
Rok: 2017, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Raman microspectroscopy as a useful tool for nanopathology
K. Cabanova, P. Peikertova, H. Bielnikova, H. Barosova, O. Motyka, Lenka Čábalová, Jana Dvořáčková, Pavel Komínek, Jana Kukutschová
Rok: 2017, JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY
článek v odborném periodiku

The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in optical biopsy of vocal cord leukoplakia
L. Stanikova, J. Satankova, H. Kucova, R. Walderova, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2017, EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY
článek v odborném periodiku

There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms
Karol Zeleník, I.M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, M. Hanousek, Pavel Komínek
Rok: 2017, ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA
článek v odborném periodiku

Ungewöhnliche Entzündung des Oberlides
Adam Kopecký, K.R. Koch, L.M. Heindl
Rok: 2017, OPHTHALMOLOGE
článek v odborném periodiku

Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě
Martin Formánek, Debora Jančatová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2017, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment?
Karol Zeleník, Martin Formánek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2016, AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY
článek v odborném periodiku

Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea
Jaroslava Hybášková, Ondřej Jor, Vilém Novák, Karol Zeleník, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2016, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

Flexibilní endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku
Jaroslava Hybášková, Veronika Babiarová, Ondřej Jor, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2016, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika
Jaroslava Hybášková, Veronika Babiarová, Vilém Novák, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2016, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Optical nerve segmentation using the active shape method
Jan Kubíček, Juraj Timkovič, Jakub Slonka, Marek Penhaker, Martin Augustýnek, Iveta Bryjová
Rok: 2016, Lekar a Technika
článek v odborném periodiku

Role lokálních anestetik v léčbě bolesti u akutní faryngitidy
Karol Zeleník
Rok: 2016, Practicus
článek v odborném periodiku

Terapie nemocí z nachlazení
Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová, Karol Zeleník
Rok: 2016, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Akutní zánět zevního zvukovodu
Karol Zeleník, Martin Formánek
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options
MUDr. Debora Jančatová, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Rok: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku

Augmentace hlasivek autologním tukem
MUDr. H. Kučová, MUDr. M. Tománková, Pavel Komínek, MUDr. R. Walderová, Karol Zeleník
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Bacteriology of deep neck infections: analysis of 634 patients
P. Celakovsky, D. Kalfert, K. Smatanova, L. Tucek, E. Cermakova, J. Mejzlik, M. Kotulek, A. Vrbacky, Petr Matoušek
Rok: 2015, Australian Dental Journal
článek v odborném periodiku

Cogan's syndrome
MUDr. D. Jančatová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion
Martin Formánek, Pavel Komínek, Petr Matoušek, MUDr. Radoslava Tomanová, Ondřej Urban, Karol Zeleník
Rok: 2015, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
článek v odborném periodiku

Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest
Martin Formánek, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Rok: 2015, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku

Labioglossopexe, u nás opomíjená metoda řešení dechových obtíží u Pierre-Robinovy sekvence
T. Vítečková, J. Hybášková, R. Polášková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, Neonatologické listy
článek v odborném periodiku

Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí
MUDr. J. Hybášková, MUDr. T. Vítečková, MUDr. R. Poláčková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku
MUDr. J. Hybášková, Karol Zeleník, Ondřej Urban, Petr Vítek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study
Lenka Čábalová, Mgr. Kristina Čabanová, Mgr. Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Jana Dvořáčková, Mgr. Kateřina Dědková, PhD, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
článek v odborném periodiku

Možnosti ovlivnění diplopie při paralytickém strabismu konzervativní léčbou
L. Pražáková, Juraj Timkovič, R. Autrata, P. Rezek, P. Novák, L. Bláhová
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Martin Formánek, Ondřej Urban, Pavel Komínek
Rok: 2015, International Forum of Allergy & Rhinology
článek v odborném periodiku

Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě
D. Václavík, G. Solná, N. Lasotová, Z. Lebedová, J. Hofmanová, E. Baborová, Pavel Komínek, F. Novák, K. Neubauer
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Psychogenní poruchy vidění u dětí
L. Vaculová, Juraj Timkovič, Dalibor Cholevik, H. Medrická, K. Panacková
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků
MUDr. Eva Havlíková, MUDr. R. Poláčková, MUDr. T. Vítečková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy
Martin Formánek, MUDr. H. Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Stav screeningu sluchu novorozenců v ČR
MUDr. Eva Havlíková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Těžká oboustranná nedoslýchavost u dítěte s výbavnými otoakustickými emisemi
Karol Zeleník, MUDr. Debora Jančatová, Martin Formánek, Pavel Komínek
Rok: 2015, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu
L. Staníková, H. Kučová, R. Walderová, Karol Zeleník, J. Šatanková, Pavel Komínek
Rok: 2015, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Ameloblastom dolní čelisti - kazuistika
Jana Boleslavská, Pavel Komínek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Augmentace hlasivek tukem
Radana Walderová, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Augmentace hlasivky: pohled sálové sestry
Zuzana Talavašková, Stanislava Pernicová, Karol Zeleník
Rok: 2014
stať ve sborníku

Augmentace tukem na ORL klinice FN Ostrava v letech 2011 - 2013
Radana Walderová, Hana Kučová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou
J. Syrovátka, Pavel Komínek, Petr Matoušek, R. Tomanová, Karol Zeleník, Martin Formánek
Rok: 2014, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků)
Martin Formánek, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Rok: 2014
stať ve sborníku

Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou
Karol Zeleník, Martin Formánek, Petr Matoušek, Pavel Komínek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2014
stať ve sborníku


123