Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra interních oborů

Petr Šilhán


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:psychiatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra klinických neurověd (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 145
e-mail:

Vzdělání

Ukončení studia na 3. LF UK, obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením, Praha
Ukončení studia na Gymnáziu Thälmannova, Ostrava-Poruba
Ukončení studia na ZDŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba
 

Kvalifikace

Ukončení doktorského studijního programu Psychiatrie, LF UP Olomouc
Atestace v oboru Psychiatrie dle z. č. 95/2004 Sb.
Atestace I. stupně v oboru Psychiatrie
 

Další vzdělávání, kurzy

Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD-2)
Kurz duplexní sonografie krčních tepen
Kurz transkraniální barevné duplexní sonografii (TCCS)
Kurz biostatistiky
Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (VIAP)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Lékařská fakulta OU, odborný asistent s vědeckou hodností
2010 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, primář Oddělení psychiatrického
2004 – 2015
LF/FZS OU, externí vyučující
2003 – 2010
Fakultní nemocnice Ostrava, sekundární lékař Oddělení psychiatrického
2000 – 2003
Psychiatrická léčebna v Opavě, sekundární lékař
 

Odborné zaměření

Psychiatrie, monitoring plasmatických koncentrací psychofarmak, transkraniální ultrasonografie, psychoterapie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychiatrii
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen redakční rady České a slovenské psychiatrie
Člen výboru Sekce lůžkové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Člen České neuropsychiatrické společnosti
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
středně pokročilý
Ruština
základní znalost
 


Stereotactic radiotherapy for spinal hemangioblastoma - disease control and volume analysis in long-term follow up
Jakub Cvek, Lukáš Knybel, Štefan Reguli, Radim Lipina, Pavla Hanzlíková, Petr Šilhán, K. Resova, Tomáš Blažek, Martin Palička, D. Feltl ... další autoři
Rok: 2022, Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
článek v odborném periodiku

Faktitivní porucha: přehled a kazuistika
Martin Hýža, Jan Vantuch, Petr Šilhán
Rok: 2021, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

From Personalized Medicine to Precision Psychiatry?
Eva Češková, Petr Šilhán
Rok: 2021, Neuropsychiatric Disease and Treatment
článek v odborném periodiku

Plasma Levels of Long-Acting Injectable Antipsychotics in Outpatient Care: A Retrospective Analysis
Martin Hýža, Petr Šilhán, Eva Češková, Tomáš Skřont, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2021, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT
článek v odborném periodiku

Lékové interakce - zkušenosti s expertním systémem
Martin Hýža, Tomáš Skřont, Petr Šilhán
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Medical Students? Career Choice and Attitudes Toward Psychiatry: Case of the Czech Republic
L.B. Motlová, M. Janoušková, T. Formánek, M. Goetz, D. Holub, J. Hubeňák, T. Kašpárek, K. Látalová, H. Papežová, M. Světlák, Petr Šilhán, P. Trančík, J. Vevera, R. Balon ... další autoři
Rok: 2020, Academic Psychiatry
článek v odborném periodiku

Možnosti léčby farmakorezistentní deprese v běžné klinické praxi
Eva Češková, Petr Šilhán
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská péče u akutních stavů v psychiatrii
Radim Němec, Petr Šilhán, Martin Hýža
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Terapeutická adherence a technologické možnosti jejího ovlivňování
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Petr Dostálek, Jana Schwarzová, Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, MArtin Augustýnek ... další autoři
Rok: 2020, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Co brání úspěšnější farmakologické léčbě depresivní poruchy?
Martin Hýža, Petr Šilhán, Tomáš Škront, Jan Vantuch
Rok: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Interakce SSRI: teorie, expertní systémy a praxe
Petr Šilhán, Martin Hýža
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serotoninový syndrom: vídáme nejznámější nežádoucí účinek antidepresiv v klinické praxi?
Petr Šilhán
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... další autoři
Rok: 2019, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface
Petr Šilhán, D. Školoudík, M. Jelínková, Martin Hýža, J. Valečková, Denisa Perničková, L. Hosák ... další autoři
Rok: 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Depresivní syndrom po cévní mozkové příhodě
Petr Šilhán, Denisa Perničková, Ladislav Hosák
Rok: 2012, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Genetika úzkostných poruch
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Acta Medica
článek v odborném periodiku

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace
Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán, Ivana Kacířová
Rok: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti
D. Perničková , Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, H. Fojtíková, Jitka Svobodová
Rok: 2010, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Creutzfeldt-Jacobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, Jitka Svobodová, A Kol.
Rok: 2008, Psychiatrie. Časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku

Creutzfeldt-Jakocobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2008, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Depresivní syndrom u pacientů po CMP
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2008, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu užívání drog?
Petr Šilhán, .. A Kol.
Rok: 2008, Quo vadis psychiatria?
článek v odborném periodiku

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2007, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Psychotická porucha při léčbě topiramátem?
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2006, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2006, Galén
článek v odborném periodiku

Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci
Jitka Svobodová, D. Perničková , Petr Šilhán, Michael Václavík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová
Rok: 2005, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michal Bar
Rok: 2005, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Jitka Svobodová, Vilém Novák
Rok: 2004, Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha
článek v odborném periodiku

Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu v užívání drog?
Jitka Svobodová, Petr Šilhán, Michael Václavík, D. Perničková , A Kol.
Rok: , Neuveden
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Folwarczná EdytaTerapeutická adherence u pacientů léčených antidepresivydiplomová 2022 
Hlísta PavelDepresivní stav a jeho následkybakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub