Edukační semináře pořádané Klinikou hematoonkologie v měsíci říjen 2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Velké edukační semináře (pro odbornou veřejnost):
XVI. Multiple Myeloma and IV. Cell Therapy Workshop (M. Šimíček + výzkumný tým)
14.-15. října
Pacientský seminář (Seč)
23.-24. října
 
Malé edukační semináře (interní):
Seminář s patology
7. října
PET/CT u maligních lymfomů (J. Ďuraš, dr. Havel z KNM)
21. října
Transplantace krvetvorných buněk a imunoterapie (Z. Kořístek) - určeno pro zdravotní sestry
27. října


Místo konání:

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, budova Kliniky onkologické, posluchárna v přízemí.

Čas konání:

Zpravidla v 15,00 - bude upřesněno v IPadu.

V případě zájmu o účast na kterémkoliv semináři nás, prosím, kontaktujte.

Děkujeme a těšíme se na Vás.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2021