Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚEOVZ
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Sekretariát
Polochová Martina, Ing., DiS.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1718
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1792
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Odborní asistenti
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1793
Hozák Aleš, RNDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Manoušek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Svrčinová Pavla, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1799
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Vědečtí pracovníci
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 733 784 094
553 46 1798
Janoutová Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 733 784 093
553 46 1798
Externisté
Crha Břetislav, Ing. e-mail:
telefon:
Macháček Jindřich, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Malysa Ján, JUDr. e-mail:
telefon:
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Štěrba Radomír, Ing. e-mail:
telefon: