Publikační činnost - IS PUBL
Časná a pozdní morbidita a mortalita u dvojčat narozených mezi 24. A 36. gestačním týdnem v perinatologickém centru a mimo něj
D. Bařinová, Jan Pavlíček, I. Matyáštíková, V. Sobolová, A. Střídová, K. Sitárová, P. Zárubová, Hana Wiedermannová, H. Burčková, A. Piegzová
Rok: 2020, Česko-Slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Dlhodobé sledovanie a manažmen pacientov s RASopatiami
Michal Hladík, Denisa Weis, Andrea Hladíková
Rok: 2020, Mladá fronta
kapitola v odborné knize

Klinické prejavy Noonanovej a jemu podobných sydrómov (RASopatií)
Denisa Weis, M. Čižmárová, Andrea Hladíková
Rok: 2020, Mladá fronta
kapitola v odborné knize

Neurofibromatóza a iné syndromy s ?café au lait? makulami
Denisa Weis, Anna Hlavatá, Andrea Hladíková
Rok: 2020, Mladá fronta
odborná kniha

Safety of dabigatran etexilate for the secondary prevention of venous thromboembolism in children
L.R. Brandäo, M. Albisetti, J. Halton, L. Bomgaars, E. Chalmers, L.G. Mitchell, I. Nurmeev, P. Svirin, Tomáš Kuhn, O. Zapletal, I. Tartakovsky, M. Simetzberger, F. Huang, Z. Sun, J. Kreuzer, M. Brueckmann, M. Luciani
Rok: 2020, Blood
článek v odborném periodiku

Echogenní fokusy fetálního srdce z pohledu dětského kardiologa
Jan Pavlíček, D. Matura, R. Špaček, A. Piezgová, M. Procházka, E. Klásková, S. Kaprálová, Erika Doležálková
Rok: 2019, CESKA GYNEKOL
článek v odborném periodiku

General movements and neurological development of the early age in children with neonatal hypoglycemia
A. Nogolová, Jan Pavlíček
Rok: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Pediatric Propedeutics
Michal Hladík
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ŘÍZENÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ HYPOXICKO - ISCHEMICKÉ ENCEFALOPATIE
Renáta Poláčková, J. Malý, P. Pokorná, Z. Straňák
Rok: 2019, Neonatologické listy
článek v odborném periodiku

Complement activation is associated with more severe course of diarrhea-associated hemolytic uremic syndrome, a preliminary study
L. Karnisova, O. Hradsky, K. Blahova, F. Fencl, Z. Dolezel, Tomáš Zaoral, J. Zieg
Rok: 2018, European Journal of Pediatrics
článek v odborném periodiku

Dítě s podezřením na otravu - základní diagnostické a terapeutické postupy
Michal Hladík
Rok: 2018, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia
Renáta Poláčková, Dana Salounová, Lumir Kantor
Rok: 2018, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Vývoj prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí
Jan Pavlíček, E. Klásková, E. Doležálková, D. Matura, R. Špaček, Tomáš Gruszka, S. Polanská, M. Procházka
Rok: 2018, ČESKA GYNEKOLOGIE
článek v odborném periodiku

Ageneze vena cava inferior a hluboká žilní trombóza
Tomáš Kuhn, Aneta Maslíková, Jana Gurná, Václav Procházka, Martina Pavlíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní poškození a selhání ledvin u dětí: nezávislý rizikový faktor mortality a dalšího poškození
Tomáš Zaoral
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Can auscultatory blood pressure normative values be used for evaluation of oscillometric blood pressure in children?
Terezie Šuláková, Astrid Šuláková, J. Strnadel, Jan Pavlíček, B. Obermannová, J. Feber
Rok: 2017, JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION
článek v odborném periodiku

Chlapec s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem s multiorgánovým selháním.
Michaela Hlávková, Eva Lapčíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co se skrývá za infekcí močových cest u dětí.
Michal Hladík
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diseminovaná intravaskulární koagulace
Michal Hladík, M. Olos
Rok: 2017
stať ve sborníku

HbA1c but not diabetes duration predicts increased arterial stiffness in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes
B. Obermannová, L. Petruželková, Terezie Šuláková, Z. Šumník
Rok: 2017, PEDIATRIC DIABETES
článek v odborném periodiku

Hemoptýza jako první příznak těžkého deficitu FVII.
Tomáš Kuhn, Hana Ptoszková, Bohumír Blažek, Iveta Žídková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: The crucial importance of detailed cardiovascular screening
E. Klásková, J. Zapletalová, S. Kaprálová, M. Šnajderová, J. Lebl, Z. Tüdös, Jan Pavlíček, J. Černá, V. Mihál, V. Stará, M. Procházka
Rok: 2017, JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
článek v odborném periodiku

IV. Kongres pediatrů v Ostravě
Michal Hladík, Kristýna Mílková Pavlíková, Eva Malá
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak nepřežít zdravý životní styl.
Michal Hladík
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Kardiopulmonální resuscitace u dětí dle aktuálního doporučení
Tomáš Olos
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kouzlo úsměvu
Michaela Hlávková, Gabriela Priesolová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paediatric Home Parenteral Nutrition in the Czech Republic and Its Development: Multicentre Retrospective Study 1995-2011
J. Stýblová, J. Kalousová, M. Adamcová, K. Bajerová, J. Bronský, F. Fencl, E. Karásková, P. Keslová, J. Melek, O. Pozler, V. Sebroň, Astrid Šuláková, J. Tejnická, P. Tláskal, L. Tomášek, B. Vlková, P. Szitýnyi
Rok: 2017, Annals of Nutrition and Metabolism
článek v odborném periodiku

Specifika a odlišnosti pediatrické intenzivní péče
Michaela Hlávková, Eva Lapčíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tacrolimus in the treatment of MYH9 - related disorders: case report
Terezie Šuláková, Bohumír Blažek, H. Ptoszková, Radka Poláková, D. Provazníková, I. Hrachovinová, J. Feber
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TACROLIMUS IN THE TREATMENT OF MYH9-RELATED DISORDERS: CASE REPORT
Terezie Šuláková, Bohumír Blažek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vzácné autoimunitní onemocnění
Tomáš Pískovský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní selhání a poškození ledvin u dětí.
Tomáš Zaoral
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis
Tomáš Zaoral, Michal Hladík, Jana Zapletalová, Bořek Trávníček, Eliška Gelnarová
Rok: 2016, PEDIATR CRIT CARE ME
článek v odborném periodiku

Echocardiographic evaluation of cardiac structure and function in children with hypertension
Jan Pavlíček, J. Strnadel, Tomáš Gruszka, Terezie Šuláková
Rok: 2016, Cor et vasa
článek v odborném periodiku

HbA1c but not diabetes duration predicts increased arterial stiffness in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes
Barbora Obermannova, Lenka Petruzelková, Terezie Šuláková, Zdeněk Šumník
Rok: 2016, PEDIATR DIABETES
článek v odborném periodiku

Poruchy vnitřního prostředí u dětí
Michal Hladík
Rok: 2016, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí.
Jan Pavlíček, J. Strnadel, Tomáš Gruszka, Terezie Šuláková
Rok: 2016, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Rizika anestezie.
Andrea Hladíková, Tomáš Olos, Michal Hladík, Eva Šilhánová, Hana Medřická
Rok: 2016, Angelman CZ, spolek
kapitola v odborné knize

The importance of pulse wave velocity measurement in paediatric population with an increased risk of cardiovascular diseases ? Type 1 diabetes and chronic kidney disease
Terezie Šuláková, J. Feber, J. Strnadel, Jan Pavlíček, B. Obermannová, L. Petružálková, T. Seeman, Z. Šumník
Rok: 2016, Coe et vasa
článek v odborném periodiku


1