OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Karel Karpaš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:ortopedie, traumatologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 495 834 863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2010 – dosudsamostatný odborný lékař
1991 – 2010přednosta Ortopedické kliniky LF a FN v Hradci Králové
1977atestace II. stupně
1972atestace I. stupně
1962 – 1968LF UK HK – promoce
1958 – 1961SVVŠ – maturita

Kvalifikace

1989Habilitace docentem pro obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
1982CSc.

Další vzdělávání, kurzy

Kurz reflexní a manipulační léčby
Organizace a prezident Mezinárodní ortopedický kongres – 19 ročníků

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudLF UO – docent ortopedie a traumatologie
2010 – dosudsamostatný odborný lékař
1991 – 2010přednosta Ortopedické kliniky LF a FN v Hradci Králové
1977 – 1991zástupce přednosty
1977atestace II. stupně
1972 – 1977vedoucí lékař septického odd. otop. Kliniky
1972atestace I. stupně
1968 – 1972sekundární lékař, Ortopedická klinika FN HK
1962 – 1968LF UK HK
1961 – 1962sanitář KÚNZ

Odborné zaměření

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Septická ortopedie, imunologie kostního zánětu
Prolongace dlouhých kostí, Endoprotetika

Akademické funkce a členství v orgánech

2000člen AS LF UK HK

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Redakční rada časopisu Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
Redakční rada časopisu Ortopedie
Akreditační komise MZd ČR
Komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském programu
chirurgie LF UK HK a FVZ UO HK
ČSOT
SICOT
European Society for Joint and Bone Infects
Unitas spondylochirurgorum et spondyliatrorum Polaniae
Výuka studentů pro SZZ z oboru chirurgie LF UK HK a FVZ UO HK, LF UO
PGS – školitel
Oponentní komise výzkumu FVZ UO HK

Působení v zahraničí

1990Univerzitní ortopedická klinika v Heidelbergu (prof.Cotta)
1983Centrální institut traumatologie a ortopedie Moskva (prof.Volkov)
1982Univerzitní ortopedická klinika ve Frankfurtu n. M. (prof.Heipertz)
1978Univerzitní ortopedická klinika v Amsterodamu (prof. Marti)
1990 – 2010opakovaně – Ortopedická klinika Vídeň (prof. Zweymuller) – krátkodobé stáže
1985 – 2016Ortopedická klinika Varšava a Wroclav (prof.Gruca, prof. Swiderski, prof.Wall) – krátkodobá stáž
1990 – 2010opakovaně – Ortopedická klinika Vídeň (prof. Zweymuller) – krátkodobé stáže
1983KNIIEKOT Kurgan (akademik Ilizarov) – krátkodobá stáž
1983Institut ortopedie a traumatologie Tbilisi (ak. Gudušauri) – krátkodobá stáž
opakovaná účast na výročních zasedáních EBJIS Barcelona, Ženeva, Maastricht, Budapešť, Frankfurt n. Mohanem – krátkodobé stáže

Jazykové znalosti

Angličtinahovorově
Němčinapokročilý
Ruštinapokročilý


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub