OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Sekretariát děkana

Sekretariát děkana

Děkan fakulty
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.e-mail:
Sekretariát
Helena Vávrová
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 553 46 1702
facebook
rss
social hub